Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

PŘIDEJTE VLASTNÍ STÍŽNOST


Počet nahlášených stížností:92
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:5

Hodnocení spokojenosti

33%
67%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

Přehled stížností

SPOTŘEBITEL NÁZEV STÍŽNOSTI A DATUM PUBLIKACE STAV HODNOCENÍ

Zamítnutá škodná událost

Datum publikace: 29.5.2018
uzavřeno

Dlouhotrvající oprava plynového kotle

Datum publikace: 1.6.2020
uzavřeno

Zpětné navýšení pojistného

Datum publikace: 13.1.2016
uzavřeno

Lhaní a předělávání smluv bez mého vědomi

Datum publikace: 23.10.2017
uzavřeno

Ztracené dokumenty

Datum publikace: 3.2.2014
uzavřeno

Uplatňování zaniklé smlouvy pracovnicí České pojišťovny

Datum publikace: 8.6.2017
uzavřeno

Krácení pojistného plnění

Datum publikace: 6.8.2019
uzavřeno

přezkum stanoviska ČP jako pojistitele k pojistné smlouvě č. 8991168014, odškodnění za úraz, který se přihodil dne 7. 1. 2019, škodní událost číslo 6994898 a odvolání se proti uvedeným závěrům

Datum publikace: 10.9.2019
uzavřeno

Odvolání proti rozhodnutí

Datum publikace: 12.2.2019
uzavřeno

Stanovení výše pojistného plnění

Datum publikace: 11.8.2016
uzavřeno

PRVNÍ < 1 2 3 4 5 6 7 10 > POSLEDNÍ