Společnost


Mironet.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:73
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

68%
32%
Toto skore je založeno na 22 stížnostech.

#16026Neuznaná reklamace - mobilní telefon

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.05.2017, před 3 lety

Lenka Škodová

Znění stížnosti

1.reklamace
Dne 11.10.2016 jsem reklamovala mob.telefon - závada:rychle se vybije, někdy místo nabíjení se vybíjí, oprava(13.10.2016):opraveno výměnou powerboardu.

2.reklamace
Opětovná reklamace 26.10.2016 - závada:telefon se rychle vybije a od 30% se vybije během 5ti minut, oprava (22.11.2016) - pravděpodobně se jednalo o chybu softwaru, závada se neprojevila.

3.reklamace
3. reklamace stejné závady 13.3.2017 - závada: telefon se rychle vybíjí, zákaznice požaduje vrácení peněz, oprava (11.4.2017) oprava nabíjecí části, update SW, doporučena koupě nové baterie

4.reklamace
20.3.2017 opětovně reklamováno rychlé vybíjení, koupena nová baterie a stále nefunkční, oprava 4.4.2017 - oprava nabíjecí části, přehrání SW

5. reklamace
17.4.2017 opětovně reklamováno rychlé vybíjení telefonu s požadavkem o opětovné vrácení peněz a s poznámkou, že na to je již nárok, opraveno 12.5.2017-telefon jsem nepřevzala, telefonicky mně bylo sděleno, že se závada neprojevila a že se jednalo vždy o jinou vadu, že nemám ani nárok na vrácení peněz.

Nárok na vrácení peněz jsem měla již při třetí reklamaci, neboť se jednalo o stejnou vadu. Na doporučení pracovníků MIRONET jsem koupila i novou baterku, která ovšem neovlivnila vybíjení telefonu. Pracovník společnosti MIRONET tvrdí, že nárok na vrácení peněz nevzniká, neboť se nejedná o stejnou vadu, i když vždy byl telefon reklamován se stejnou vadou (vybíjení se).

Nutno ještě podotknout, že po převzetí 4. reklamace mně byl telefon vrácen s prasklým displejem, ovšem pracovník tvrdil, že to již bylo a v protokolu je uvedeno, že byl displej poškrábán. Mou chybou bylo, že jsem telefon v takovémto stavu převzala.


Produkt

ZOPO ZP 350


Požadované řešení

Vzhledem k tomu, že telefon je cca přes půl roku na reklamacích se stejnou vadou požaduji vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.5.2017 15:38, před 3 lety

Odstoupit od smlouvy je možné, pokud spotřebitelka nemůže věc řádně využívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3388/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-z-duvodu-opakovani-vady-ci-pro-vetsi-pocet-vad). O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Není přitom podstatné, jak byla vada odstraňována. Rozhodující jsou stejné projevy vady ve vlastnostech věci.

Byla-li reklamace vyřízena, měla by si spotřebitelka zboží vyzvednout (do předávacího protokolu je vhodné uvést, že spotřebitelka se závěry reklamace nesouhlasí). Pokud spotřebitelka se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek výše uvedené a také nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitelka právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitelka právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného).

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.5.2017 08:57, před 3 lety

Spotřebitelka nás informovala, že se případ již podařilo vyřešit smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.