Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:101
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 14 stížnostech.

#16663Neuznání odpovědnosti za škodu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 15 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.06.2017, před 4 lety

Tomáš Majling

Znění stížnosti

Potkala mě dopravní nehoda jako poškozený. Do firemního vozidla které jsem řídil (dodávka do 3,5 t) nacouval viník vozidlo (Iveco DAILY do 12 t) s nástavbu a rampu na palety. Viník zastavil uprostřed obce s tím ze přejel odbočkou , mezi tím jsem ho dojel a zastavil za ním. Po pár vteřinách začal viník pomalu couvat ,troubím jako šílený ale nic , zadní části mi pomalu nacouval rampu do nárazníku a zatlačili ho po chladič který prasknul ,chladicí kapalina vytekla na vozovku na autě to nebylo ani poznat. Foto z nehody mám. Po sepsání protokolu o dopravní nehodě bez policie jsem nastartoval a pokračoval do autorizovaného servisu. Na palubní desce jsem očekával oranžovou kontrolku ,úbytek chladicí kapaliny ,stopku ale nic vše v normálu jako před nehodou. Pokračoval jsem z místa nehody ,jel opatrně cca 13 km a sledoval teplotu kapaliny. Pod časovým stresem na 20 Km od místa nehody začal motor klapat a klapal čím dal víc až zhasnul úplně. Oprava ve značkovém servisu stála mého zaměstnavatele 170 tisíc Kč bez DPH. Můj zaměstnavatel po me požaduje částku 50 tisíc. Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání si u České Pojišťovny platím 11 let 1000 Kč ročně za 30% spoluúčasti a 50 tis. maximálního krytí ,nikdy jsem to nevyužil. Po nahlášení celé situace a předložení veškerých dokumentu pro pojišťovnu mi přišla odpověď ,zamítnuto. Okamžitě jsem odeslal odpověď ,nesouhlasím. Za dva dny mi volal likvidátor že se plnění zamítlo že mi to pošlou e-mailem. Když přišel email opět jsem reagoval s tím že absolutně se zamítnutím nesouhlasím. Během 20 dnů mi volal advokát od České Poj. a vše mi vysvětloval stále dokola, zamítnuto je nám líto nezlobte se prosím. Následně poslal odpověď e-mailem. Na email jsem hned reagoval ,stále jsem tvrdil že přístup České Pojišťovny absolutně nechápu. Během dvou dnů jsem zoufalí zavolal o pomoc na linku časopisu dTest jaké mám ještě možnosti celou věc rychle vyřešit.


Produkt

Pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání. Dle ujednání smlouvy se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na movitých věcech svěřených nebo užívaných k výkonu práce.


Požadované řešení

Čekal jsem rychlé vyřešení a proplacení 70% z 50 tis. mému zaměstnavateli.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.7.2017 16:22, před 4 lety

Pokud byla spotřebiteli způsobena škoda vozidlem třetí osoby, má spotřebitel právo na náhradu škody od pojišťovny, se kterou má škůdce uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Spotřebitel může taktéž vymáhat náhradu škody i přímo po škůdci.

Ohledně pojištění odpovědnosti z výkonu povolání bude záležet, jaké pojistné podmínky byly sjednány. V pojistných podmínkách bývají i výluky z pojištění tedy případy, na které se pojištění nevztahuje. V zamítnutí pojistného plnění by mělo být jasně zdůvodněno, proč se pojištění na tento konkrétní případ nevztahuje.

Nesouhlasí-li spotřebitel s postupem pojišťovny, má možnost podat proti tomuto postupu stížnost. Stížnosti se doručují na adresu pojistitele Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak. Nereaguje-li pojišťovna na stížnost nebo ji zamítne, může se spotřebitel obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz. Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Reakce společnosti

Publikováno
7.7.2017 09:35, před 4 lety

Vážený pane Majlingu,

děkujeme za Váš podnět, který již prošetřujeme na základě Vašeho sdělení ze dne 27. 6.2017 pod č.j. 17C017E7.

S ohledem na ochranu osobních údajů a dále na povinnost mlčenlivosti, která je nám zákonem o pojišťovnictví uložena, Vám bude v co nejkratším možném termínu zasláno vyjádření na Vaše kontaktní údaje.

S pozdravem

Tým klientské spokojenosti
Česká pojišťovna a.s.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy stiznosti@ceskapojistovna.cz Rovněž nás můžete písemně kontaktovat na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., Tým klientské spokojenosti, P.O.Box 305, 659 05 Brno.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.8.2017 08:49, před 4 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Tomáš Majling

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.8.2017 16:40, před 4 lety

Zamítnuto Českou pojišťovnou ,informoval jsem ČOI ,nyní je to v řešení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.8.2017 07:28, před 4 lety

Jelikož se spor nepodařilo urovnat smírnou cestou, stížnost uzavíráme.