Společnost


Vodafone Czech Republic a.s., dříve UPC Česká republika, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:183
Z toho za letošní rok:13
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

67%
33%
Toto skore je založeno na 56 stížnostech.

#16794Kompenzace výpadku služeb

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 12 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
02.07.2017, před 3 lety

Jan Švorc

Znění stížnosti

Od dneška 2.7.2017 cca 10.30 mám výpadek všech služeb a 2x to bylo posouváno v termínu dokončení opravy. Týka se to poloviny Pardubic a žádám od nich kompenzaci na co .i bylo odpovězeno že až po 48 hod a více což se mi nezdá když O2 kompenzovalo 3 hod výpadku. A stejně jako služby O2 jsou UPC vedeny pod ZoeK


Produkt

Internet


Požadované řešení

Kompenzace poměrnou částí a odečtením z faktůry


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.7.2017 11:26, před 3 lety

Nebylo-li možné službu využít nebo ji využít jen částečně, kvůli závadě na straně operátora, je operátor povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Zákazník by měl v souladu s § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích službu u operátora reklamovat a žádat nápravu (požadovat přiměřené snížení ceny nebo zajištění služby náhradním způsobem). Společnost je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se zákazník do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
14.7.2017 15:01, před 3 lety

Společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen „UPC“) se stížností klienta zabývala a zjistila, že v předmětné věci došlo k nedopatření, resp. k individuálnímu pochybení zaměstnance společnosti UPC. Lhůta 48 hodin (2 pracovních dnů) se totiž vztahuje k opravě nahlášené závady (poruchy) ze strany společnosti UPC nikoliv k momentu, od kterého je možno kompenzovat klienty, kteří závadu na poskytovaných službách nahlásí (blíže viz Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, s.r.o. pro domácnosti dostupné na webové stránce www.upc.cz).

V případě, že službu bylo možno využít jen částečně, a to pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně UPC, má klient samozřejmě nárok na kompenzaci (přiměřené snížení ceny) již od nahlášení závady. Výsledkem šetření v předmětné věci tak bylo, že klient obdržel za výpadky služeb odpovídající kompenzaci, jejíž součástí byla i omluva za vzniklé problémy.

V případě obdobných dotazů, připomínek či reklamací kontaktujte prosím klientské centrum společnosti UPC Česká republika, s.r.o. na tel. č. 241 005 100 v pracovní dny od 8:00 do 19:00 hod. nebo na emailové adrese info@upc.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.8.2017 10:27, před 3 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jan Švorc

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.8.2017 20:26, před 3 lety

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,
Společnost UPC Česká Republika s.r.o. jsi s odstupem času uvědomila a zřejmě asi po zjištění mého zadáni dané události na tento web " díky za něj " přehodnotila své stanovisko a obrátila o 180° když jsem je po zpětném záporném kontaktu po již zde zadané stížnosti upozornil na vyjádření PR ČTÚ a že jsem shopen to hnát i přes ně.
Každopádně děkuji a doufám že za nefunkční služby ze strany jejich viny si už nebudou mít ve zvyku účtovat poplatky a poctivě provádět mínusové odečty daných období.