Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:222
Z toho za letošní rok:124
Stále v řešení:35
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 41 stížnostech.

#19325Nedodane zboží, již dávno zaplacené

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 25 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.11.2017, před rokem

Jana Tomanova

Znění stížnosti

U uvedené firmy jsem si před dvěma měsíci objednala zboží v hodnotě téměř 2000,-. Dodnes mi nebylo nic z objednávky doručeno, neobdržela jsem ani odpověď na email, kdy jsem se odtazovala na to, v jakem stádiu je ma objednávka. Jde mi alespoň o vrácení peněz, když už jsem te zboží neviděla ani nitku.


Produkt

Podzimní bundy, nebyly dodány. Ani peníze nebyli vráceny.


Požadované řešení

Požadují vrácení castky, která byla uhrazena pod variabilním symbolem 1170239744, jedna se o 1868,-.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.11.2017 10:02, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za správní delikt. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
8.1.2018 11:39, před 11 měsíci

Dobrý den,

je mi líto, ale toto není naše objednávka. Čísla objednávek z nákupní galerie Poštovné Zdarma začínají číslem 100 a mají 9 číslic. Ve Vašem případě se tedy jedná o objednávku z jiného eshopu.

Hezký den přeje
Aneta J.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2018 13:00, před 11 měsíci

Spotřebitelka nás informovala, že se případ podařilo vyřešit smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.