Společnost


ENVONA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:19
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#20723Podvodné jednání zástupce fa Envona za účelem získání mého podpisu na plnou moc a jeho zneužití

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

5 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.01.2018, před 6 dny

Ladislav Pavlišta

Znění stížnosti

Dne 25.8.2017 nás po předchozím telefonním objednání údajně státního energetického úřadu navštívil p.Polda,údajně jeho zástupce a nabídl nám jako pomoc seniorům hlídání cen energií,aby jsme nebyli okrádáni.K tomuto účelu jsme mu nakonec podepsali prázdný list,údajně k plné moci na tuto činnost,ale plně jsme si vymínili,že nechceme měnit dodavatele energií.O to více jsme byli překvapeni,když nám již v září přišla smlouva na změnu dodavatele elektřiny fa Centropol,kterou jsme ihned zrušili a na firmu Evona jsme 24.9.2017 poslali po internetu žádost formou přílohy vlastnoručně podepsanou na zrušení smlouvy a okamžitý zákaz používat mnou podepsanou plnou moc,neboť se jedná o podvod a nekalé praktiky vůči seniorům.Do dnešního dne jsem však nedostal odpověd.Naopak mi včera t.j.11.1.2018 byla doručeno oznámení na další uzavřenou smlouvu s dodavatelem Maxim energy.Nevím jak dál,na uvedený mail klient@evona.cz neb telefon 702857788 nikdo nereaguje.Opětovně jsem zaslal na jejich mail výpověd smlouvy a zakaz používat můj podpis na plné moci


Produkt

smlouva na výběr energií-elektřinu,identifikační číslo smlouvy:103 258 2017 02, uzavřená s p.Poldou dne 25.8.2017


Požadované řešení

Přeji si okamžité zrušení smlouvy a hlavně ukončení zneužívání mého podpisu na plné moci.Pochopil jsem,že jsem naletěl podvodníkovi a podepsal mu prázdný list a dnes již vím,jak vypadají nekalé praktiky vůči seniorům/je mi 72 let/


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2018 10:23, před 6 dny

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.