Společnost


TONER 1 s.r.o.

Počet nahlášených stížností:21
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#23709Zaplacené, ale nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

27 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
22.05.2018, před 2 lety

Petr Šanc

Znění stížnosti

Dne 24.4.2018 jsem objednal na www.3dstruny.cz filament "Plasty Mladeč tisková struna PLA oranžová 1,75 mm 1 Kg (PMPLA175orange)" .

Po potvrzení objednávky jsem zaplatila převodem z účtu (již jsem u nich 2x bez problémů touto cestou nakoupil).

Bohužel do teď zboží nedodali.

Jednou se mi podařilo na jejich číslo dovolat, pán slíbil že objednávku odešle, ale nic nepřišlo.

Nyní již telefon neberou, na maily nikdy nikdo neodpověděl.


Produkt

filament, Plasty Mladeč PLA oranžová 1,75 mm 1 Kg (PMPLA175orange) č.o.:15092657 v ceně 579 Kč (včetně poštovného).


Požadované řešení

Stornování objednávky a vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.5.2018 12:12, před 2 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

V případě, kdy lze usuzovat na to, že nedodání zaplaceného zboží není u daného e-shopu výjimečné, lze zvážit podání trestního oznámení. K případné trestní odpovědnosti pro trestný čin podvodu, popř. pro trestný čin poškozování spotřebitele se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelem se sčítá. Trestní oznámení může spotřebitel podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.6.2018 14:24, před 2 lety

Na základě žádosti spotřebitele na něj přeřazujeme stížnost, aby mohl doplnit vývoj a stížnost ukončit.


Petr Šanc

Uzavření stížnosti

Publikováno
18.6.2018 14:48, před 2 lety

Hodnocení:

Komentář: Prodejce, zboží bez jakékoliv komunikace dnes (po cca 2 mesících) dodal.