Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:268
Z toho za letošní rok:40
Stále v řešení:50
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

74%
26%
Toto skore je založeno na 50 stížnostech.

#24784Nedodané zaplacené zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
12.07.2018, před 7 měsíci

Hana Vndrová

Znění stížnosti

7.6.jsem si objednala u Vás plavky, zaplatila 449,-Kč.
Zboží jsem zatím nedostala. Objednávka byla č. 1180187224.
Doufám, že objednané zboží do 7 dnů dostanu. S pozdravem Vondrová


Požadované řešení

dodat objednané zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.7.2018 08:54, před 7 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
16.7.2018 16:46, před 7 měsíci

Dobrý den,

je mi líto, ale toto není naše objednávka. Čísla objednávek z nákupní galerie Poštovné Zdarma začínají číslem 101 a mají 9 číslic. Ve Vašem případě se tedy jedná o objednávku z jiného eshopu.
Přeji Vám zdárné dořešení situace.

Hezký den přeje
Kateřina L.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Hana Vndrová

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.7.2018 05:17, před 7 měsíci

Děkuji za odpověď. Byla to asi moje chyba, špatné přečtení adresy-poštazdarma -poštovné zdarma. Jen podotýkám, že ATELI INVESTMENT má pravě tolik adres.
Tak stále čekam na svou zásilku.Děkuji za pomoc.Tím uzavřuji stížnost.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.7.2018 10:46, před 7 měsíci

Na základě výše uvedeného stížnost uzavíráme.