Společnost


Marian Panáček

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#25245Odmítnutí uhrazení škody

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 21 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.07.2018, před rokem

Pavlína Ondrová

Znění stížnosti

Dobrý den, stala se mi taková nepříjemnost s automatem na kávu. Automat byl umístěn ve slepé chodbě široké 2,5 - 3 m. Na jedné straně byl automat a naproti něho byla lavička, o kterou jsem si opřela batoh (tedy přibližně 1 - 1,5 m od automatu). Na lavečce byly odložené ještě další batohy, přístup k automatu ovšem byl. Z automatu ale vytekla voda, čehož jsem si všimla až po nějaké době a ihned jsem kontaktovala provozovatele. Voda mi zničila sešit a knihu z knihovny v hodnotě 400,-. Provozovatel přijel a když jsem po něm požadovala, aby mi uhradil cenu knihy (kniha byla zničená a knihovna požadovala její zaplacení), začal se velmi arogantním způsobem bránit a nechtěl za žádnou cenu připustit svou chybu. Nakonec mi řekl, že se se mnou nebude bavit, peníze mi nedá a pokud se s ním chci o této věci bavit, mám podat stížnost. Má provozovatel pravdu a na náhradu škody nemám nárok?


Požadované řešení

Uhrazení celé částky knihy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.8.2018 12:06, před rokem

Jestliže provozovatel odpovídá za správný provoz zařízení, potom odpovídá také za škodu, kterou zařízení způsobí. Ke vzniku nároku na náhradu škody je nezbytné porušení povinnosti, vznik škody a příčinná souvislost mezi těmito dvěma prvky. Pokud tyto prvky přítomné jsou, vzniká podle § 2910 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K náhradě škody doporučujeme vyzvat dopisem, nejlépe doporučeným a s dodejkou.

Reakce společnosti

Publikováno
29.8.2018 22:35, před rokem

Dobrý den,

rád bych reagoval na stížnost slečny Ondrové, která mne tady vylíčila jako arogantního člověka, který se s ní odmítl bavit. Celá věc se odehrála v budově školy, kde byli ubytováni návštěvníci Letní filmové školy, která v tu dobu v našem městě probíhala.Slečna spolu s několika vrstevníky byla asi na brigádě nebo v pracovním vztahu s pořadateli LFŠ. Já jsem ve smluvním vztahu se školou. Automaty na potraviny, studené nápoje a teplé nápoje provozuji už asi deset let a mám s tím opravdu hodně zkušeností, a proto jsem na začátku akce přišel ke stolečku (v těsné blízkosti automatů), kde byl studentský dozor. Představil jsem se a řekl, že automaty jsou na místě naistalovány krátce právě kvůli návštěvníkům LFŠ a požádal jsem, kdyby byl jakýkoliv problém, zda by mi zavolali, že do 30 minut jsem schopný vždy přijet a případnou záležitost vyřešit. Kontrolu strojů jsem prováděl dvakrát denně, abych měl jistotu, že všechno správně funguje a je doplněno. Některé odpoledne volala slečna, že má mokrý batoh a věci v něm zničené. Na místě jsem byl do 10 minut od telefonu a nestačil jsem se divit. Dozor dal do už tak úzkého prostoru 2 lavičky vedle sebe, které byly plně zaskládány batožinou malou i velkou. Některé věci ležely i na zemi ještě mezi lavičkami a automaty. Celková šířka chodbičky vedoucí k technické místnosti, kde v čele jsou dveře, "ale nikdo je neinformoval, že k nim musí být přístup???" je 210 cm, hloubka automatů 65 cm a 2 lavičky dohromady 80 cm, takže pro zákazníka téměř nemožné si jít do automatu něco koupit, protože i kdyby se to povedlo, tak po cestě zpět by to stejně museli vylét, až budou skákat přes batohy nazpět. Požádal jsem, aby přístup k automatům uvolnili, což částečně udělali, zbytek jsem odklidil s manželkou já, celý vestibul chodby byl v tu chvilku volný (kromě stolků, kde seděli studenti), Když jsem se konečně dostal k automatu na kávu, zjistil jsem, že je posunutý a plexisklo na čelní stěně je promáčklé a vysunuté z rámečku, který ho drží. Někdo buď vědomě či nevědomky musel do automatu silně praštit. Došlo k posunutí některých částí uvnitř automatu a to byl důvod, proč z něj tekla voda.
Pokud chce slečna mluvit o zodpovědnosti, tak by si měla vážit věcí, i těch půjčených z knihovny, a sáhnout do svědomí, jestli ona se zachovala správně, když batoh s cennými věcmi dala na zem. Také jsem nepředpokládal, že mi někdo poškodí automat, notabene když je pod dozorem, přesto jsem se neoháněl cizí zodpovědností a provedl jsem opravu na své náklady.
Také jsem v žádném případě něřekl, že se se slečnou nebudu bavit, ale že to v daný moment nevyřešíme, protože jsme měli na věc jiný názor a hlavně slečna měla za sebou několik stejně sebevědomích a neomylných vrstevnic, které byly přesvědčeny o mé vině a měly potřebu se přidat do diskuze. Situaci jsem ukončil s tím, ať se obrátí na filmovou asociaci, podá stížnost a budu připravený ke konfrontaci z očí do očí a následnému vyřešení celé záležitosti.
Nevím, u koho se slečna informovala na mou osobu, ani to nebudu zjišťovat. Nikdy se nejde zavděčit všem a setkávám se s tím, že dojde k reklamaci, vždy se snažím vyjít vstříc a vyřešit to ke spokojenosti zákazníka, ale v tomto případě jsem udělal maximum, aby automaty byly v pořádku a ne mojí vinou se stalo, že došlo k něčemu takovému. Žiji, pracuji a podnikám na malém městě a právě proto, že poskytuji vlastní stroje, mám osobní přístup a jsem ochotný a připravený přizpůsobit se jak časově, tak třeba co se týká sortimentu a služeb s touto činností spojených, tak mě neustále oslovují firmy a nahrazují stávající provozovatele. Mám naopak spoustu pozitivních zkušeností a podporu spokojených zákazníků a dlouholetých partnerů, kde mám umístěny automaty.
V případě potřeby mohu prostor v chodbě s automaty vyfotit a poslat.
Děkuji, že jsem měl možnost napsat také svůj názor na tuto nepříjemnou záležitost. Panáček

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.8.2018 09:56, před rokem

Děkujeme podnikateli za důkladné vyjádření. Jestliže skutečnost byla opravdu taková, potom se jeví navržené řešení prostřednictvím Asociace českých filmových klubů jako velmi rozumné.

Doplňující informace mění také náhled na řešení náhrady škody jako takové. Ust. § 2910 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, totiž požaduje ke vzniku povinnosti k náhradě škody zavinění s tím, že postačí nedbalost. Jsme toho názoru, že pokud bylo zařízení pravidelně kontrolováno popsaným způsobem, nelze dovozovat ani nedbalost provozovatele, jelikož učinil vše, co od něj bylo možné předpokládat, aby případné škodě způsobené závadou automatu předcházel.

Navíc, jestliže závadu způsobila nějaká třetí osoba vnějším zásahem do zařízení (náraz atp.), potom nese odpovědnost za škodu tato třetí osoba, nikoliv provozovatel automatu.

Konkrétní uspořádání prostoru nedokážeme takto na dálku posoudit, nicméně podotýkáme, že dle § 2900 občanského zákoníku platí: "Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného." Jednoduše řečeno - každý musí jednat preventivně tak, aby minimalizoval rizika případného vzniku škody.

Stížnost přeřazujeme na spotřebitelku, která má možnost na vývoj reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.9.2018 18:02, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Pavlína Ondrová

Uzavření stížnosti

Publikováno
22.10.2018 21:20, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Ráda bych ještě reagovala na komentář pana provozovatele a upřesnila zde některé jeho nedostatky či nepravdivá tvrzení. Lavička byla u automatu pouze 1 a umístil ji tam pan školník. Tato lavička tam byla již před začátkem LFŠ, tak nerozumím tomu, proč pan provozovatel nepožádal o její odstranění. To, že na ní byla zavazadla návštěvníků je pravda. Za tato zavazadla jsme zodpovídali, a proto jsme je umístili na lavičku, která byla v naší těsné blízkosti, abychom je měli pod dozorem.
Pan provozovatel zde měl celkem 3 automaty a jejich kontrola trvala běžně zhruba jednu minutu dohromady. Mně, jako laikovi, to tedy jako moc důkladná kontrola nepřipadala. Několikrát si dokonce stěžovali i ubytovaní, že jim automat vzal peníze, ale nevydal zboží. Tady musím ještě podotknout, že jim provozovatel, který náhodou zrovna přišel, peníze vrátil.
Den před touto nešťastnou situací si pan provozovatel stěžoval, že mu někdo pohnul s automatem, který sousedil s automatem na kávu. O žádné škodě se však nezmínil.
Pana provozovatele jsem pečlivě během opravy automatu pozorovala a poslouchala a nezaznamenala jsem ani slovo o proraženém plexisklu. V našem společném rozhovoru se o něm nebo o tom, že by snad někdo s automatem nějak hýbal, rovněž nezmínil. U automatů jsme seděli celý den a nezaznamenali jsme nikoho, kdo by s nimi nějak hýbal či do nich narážel. Od pana provozovatele jsem naopak zaslechla, že v automatu byla nějaká hadička zacpaná.
Batoh jsem dala na zem, abych uvolnila místo pro batohy ubytovaných. Samozřejmě jsem nepředpokládala, že z tak ,,pečlivě kontrolovaného automatu" vyteče voda. Dle svého svědomí jsem neudělala nic špatně.
Knihu jsem uhradila ze svých peněz. Jsem ráda, že vím, na čí straně je právo a nechci již dále řešením tohoto případu ztrácet čas.