Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1174
Z toho za letošní rok:734
Stále v řešení:156
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

74%
26%
Toto skore je založeno na 330 stížnostech.

#26232Opětovné vymáhání poplatku

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 dny 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.09.2018, před 12 dny

Jan Dědák

Znění stížnosti

Hezký den,

na stránkách seznamky Academic Singles jsem si zaregistroval prémiové členství.

Po zhruba měsíci jsem se dozvěděl, že mi bylo z účtu strženo asi 2,200,- jako úhrada na následující 3 měsíce.

Částku jsem vyžadoval zpět, vrácena nebyla. Tak jsem tedy podle instrukcí alespoň vypověděl smlouvu, aby se tato situace neopakovala. Vypovězení mi bylo potvrzeno tímto mailem:

Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Toto je potvrzení Vaší výpovědi.

Vaše Prémiové členství bude ukončeno dne 05/09/2018

Vaše Prémiové členství již nebude obnovené a nebudou požadované žádné další platby.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Děkujeme Vám za využití našich služeb.


S přátelským pozdravem
Academic Singles zákaznický servis
____________________
e-mail: zakaznickyservis@academic-singles.cz
http://www.academic-singles.cz

be2 S.à.r.l. 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg
Commercial Register , B 123206
Managing Director: Laetitia PateauBohužel dnes mi přišel tento mail:

Vážený pane Jan Dědák,

ke dni 5.6.2018 bylo Vaše 3měsíční Premium členství automaticky obnovené (prvotně uhrazené na stránce www.academic-singles.cz ke dni 5.5.2018 s uvedením e-mailové adresy jdedak@gmail.com).

Uvedené prodloužení bylo realizované v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými jste souhlasil/a.

Produkt: 3měsíční Premium členství
IP-adresa: 37.48.33.251
Forma úhrady: CreditCard VISA

Zajišťovatel platebních služeb nás informoval, že Váš členský poplatek nebyl k datu 5.6.2018 připsán.

Nyní je vůči Vám evidován dluh ve výši členského poplatku 2 247,00 CZK, navýšený o manipulační poplatky ve výši 280,00 CZK.

Celková výše dlužného poplatku činí nyní 2 527,00 CZK.

Tyto peníze mi neodečetli jen proto, že jsem si tehdy před třemi měsíci pro jistotu zablokoval kartu.

Samozřejmě jsem si přečetl recenze na tuto podvodnou firmu a další 2,500 platit nebudu, když je smlouva vypovězena.

Mohl bych se tedy Vaším přostřednictvím obrátit na nekomunikující podvodníky z b2? Pokud to nepůjde touto cestou budu muset postupovat soudně.

S pozdravem

Honza


Produkt

Seznamka Academic Singles


Požadované řešení

Mohl bych se tedy Vaším přostřednictvím obrátit na nekomunikující podvodníky z b2? Pokud to nepůjde touto cestou budu muset postupovat soudně.

čili - zastavení vymáhání a ať už mě nikdy nekontaktují.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.9.2018 09:53, před 12 dny

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
14.9.2018 16:04, před 9 dny

ID: 173452820


Dobrý den.

Dle našich informací Vás již ve výše uvedené záležitosti kontaktovalo Oddělení pohledávek Academic singles.


Jan Dědák

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.9.2018 16:16, před 9 dny

Hodnocení: