Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:268
Z toho za letošní rok:40
Stále v řešení:50
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

74%
26%
Toto skore je založeno na 50 stížnostech.

#28635Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.12.2018, před 2 měsíci

Kateřina Bačová

Znění stížnosti

Dne 21.11.2018 bylo zaplaceno zboží, VS 1180302792. Dosud zboží nepřišlo.
Prosím o vyřešení. Nákup proběhl přes internet.


Produkt

Ochranné sítě do pračky


Požadované řešení

Prosím o doručení zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.12.2018 13:33, před 2 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitelka má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář www.adr.coi.cz).

Reakce společnosti

Publikováno
12.12.2018 18:36, před 2 měsíci

Dobrý den,

je mi líto, ale toto "1180302792" není naše objednávka. Čísla objednávek z nákupní galerie Poštovné Zdarma začínají číslem 101 a mají 9 číslic. Ve Vašem případě se tedy jedná o objednávku z jiného eshopu.

Přeji Vám zdárné dořešení situace.

Hezký den přeje
Kateřina L.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2019 19:42, před 27 dny

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Kateřina Bačová

Uzavření stížnosti

Publikováno
21.1.2019 07:37, před 27 dny

Hodnocení: