Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:290
Z toho za letošní rok:62
Stále v řešení:29
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 57 stížnostech.

#30256Nedodané zaplacené zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.02.2019, před 3 měsíci

Zdenka Chrástová

Znění stížnosti

zásilka LF476227345CNstále nedodaná, ČP tvrdí,že je na cestě- není topravda !!


Požadované řešení

Prověřte, nebo vraťte peníze, jinak předám vše ČOI nebo Policii ČR !!!!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.2.2019 10:35, před 3 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
1.2.2019 16:39, před 3 měsíci

Dobrý den,

napište mi prosím číslo objednávky. Situaci poté ráda prověřím.

Děkuji za spolupráci.

Hezký den přeje
Kateřina L.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Zdenka Chrástová

Reakce spotřebitele

Publikováno
2.2.2019 10:58, před 3 měsíci

číslo celé objednávky - 1190075244

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.2.2019 08:18, před 3 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
4.2.2019 17:02, před 2 měsíci

Dobrý den,

je mi líto, ale toto není naše objednávka. Čísla objednávek z nákupní galerie Poštovné Zdarma začínají číslem 101 a mají 9 číslic. Ve Vašem případě se tedy jedná o objednávku z jiného eshopu.

Přeji Vám zdárné dořešení situace.

Hezký den přeje
Kateřina L.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Zdenka Chrástová

Uzavření stížnosti

Publikováno
4.2.2019 18:55, před 2 měsíci

Hodnocení:

Komentář: a ejhle,zásilka se najednou z Prahy dne 4/2/2019 posunula až do Brna.Již mě byla dnes dopoledne doručenq.