Společnost


Westerfield Int. AG

Počet nahlášených stížností:818
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#33014Výzva k uhrazení dluhu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
27.05.2019, před 3 lety

Martina Peštová

Znění stížnosti

Před x lety telefonický hovor ohledně holícího strojku pouze za cenu poštovného 129 Kč. Zboží jsem převzala a zaplatila, ale následně další odběry nezrušila. Od té doby jsem se několikrát stěhovala, takže žádné další zboží jsem nepřevzala. Bohužel nemám již fakturu ani jiné papíry, které přisly s prvním zbožím. Nyní přišla upomínka na uhrazení dluhu 880 Kč.


Produkt

Holící strojek


Požadované řešení

Rada jak vypovědět telefonickou smlouvu, kterou jsem nikdy nechtěla uzavřít. V ideálním případě vzor takové výpovědi.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.5.2019 09:17, před 3 lety

Společnost Westerfield Int. AG od srpna 2017 využívá pro prodej holících strojků a dodávání břitů rovněž společnost Mylando AG, CH-130.3.016.592-8, se sídlem Staldenbachstrasse 30, 8808 Pfäffikon SZ, Švýcarsko. Společnost Mylando AG sice uvádí následující adresu: Mylando AG, PO Box 66, 1620 AB Hoorn, Nizozemsko, ovšem požadavek po spotřebitelích, aby doručovali do ciziny, je nepřiměřený. Odstoupení od smlouvy (popřípadě výpověď smlouvy) může spotřebitel zaslat doporučeně s dodejkou na adresu Mylando AG / Westerfield Int. AG., P.O.Box 18, Praha 2, 120 00.

Doporučujeme spotřebiteli kontaktovat neprodleně společnost, nejlépe doporučeně s dodejkou na výše uvedené adrese a upozornit společnost na to, že spotřebiteli nebyla doručena žádná zásilka se zbožím, a proto není povinen částku uvedenou na faktuře (upomínce) platit. Pokud by totiž společnost chtěla vymáhat částku soudní či mimosoudní cestou musela by prokázat, že smlouva byla uzavřena a že bylo platně sjednáno, že spotřebiteli bude pravidelně zasíláno konkrétní zboží o určité ceně, rovněž i to, že zboží bylo spotřebiteli skutečně doručeno.

Vzhledem k tomu, že již uplynula lhůta 14 dnů od převzetí zboží, je nezbytné smlouvu vypovědět. Z obchodních podmínek společnosti Westerfield vyplývá, že smlouvu může spotřebitel vypovědět kdykoliv. Vzhledem k tomu, že společnost Westerfield nestanoví žádnou výpovědní dobu, použije se § 1998 odst. 2 občanského zákoníku, který říká, že závazek zaniká dnem účinnosti výpovědi (to znamená jejím doručením společnosti). V tomto případě se jedná o zrušení smlouvy s platností do budoucna tzn. veškeré již obdržené zboží by spotřebitel uhradit musel.

Smlouva bude vypovězena dnem doručení výpovědi. V případě, že by prodávající zamýšlel se doručení vyhnout, platí zde domněnka doby dojití tzn., že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. Jakákoli zásilka, jež by byla doručena po dni účinnosti výpovědi, bude považována za neobjednané plnění. Spotřebitel jí není proto povinen přebírat. Bude-li mu jen vhozena do schránky, nemusí společnosti na své náklady nic vracet.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2019 20:02, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.