Společnost


MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#35086REKLAMACE SERVISU VOZU

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 11 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.08.2019, před 4 lety

Rostislav Pavlik

Znění stížnosti

Dle záručních podmínek firmy FORD jsem nechal na voze udělat předepsaný servis po 4 letech. Součástí servisu byla také výměna všech filtru vč. toho palivového. S vozem jsem vyrazil na dovolenou a po ujetých cca 700 Km mne začalo z vozu unikat velké množství paliva, něž jsem ztratil celý obsah nádrže podařilo se mne dojet do oficiálního servisu FORD který byl nedaleko.

Závada byla špatně namontovaný palivový filtr což mne také napsali do faktury za opravu. Věřil jsem že reklamace servisu bude pouze formalita a český servis uzná své pochybení, příjme reklamaci, a nahradí mne náklady na opravu a ztrátu paliva.

Proto jsem jim vše sepsal, zaslal veškeré doklady a fotografie, pár týdnu se to nikdo neřešil s tím že je technik na dovolené, pak majitel na dovolené. Nakonec zaslali že reklamaci neuznávají.


Požadované řešení

Firmě jsem zaslal dle dohody detailní email, co se stalo, jak to bylo řešeno vč. fotografii a naskenovaných faktur a účtenek za opravu a palivo. Považoval jsem to jako smírné řešení proto jsem vyčíslil pouze náklady na opravu vozidla a ztrátu paliva. Nyní když reklamaci odmítli předpokládám že bude nutné vymoci práva soudní cestou. Již jsem domluven na schůzce s právním zástupcem a rád bych se touto cestou informoval jaký je správný postup řešení. A jaké jiné náklady a odškodnění mohu od servisu požadovat např. jako ztráta části dovolené, zašpinění podvozku, nosiče kol a kol unikajícím palivem které se nedá zcela umýt aj.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.8.2019 09:56, před 4 lety

Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava při převzetí věci objednatelem, byť se projeví až později. Taktéž odpovídá za vady věcí a dílů, které pro opravu opatřil a použil, má ohledně nich postavení prodávajícího. Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má být opravena či nevhodnost pokynů objednatele, jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil.

Reklamace skrytých vad musí být uplatněna bez zbytečného odkladu poté, kdy se vada projeví, nejpozději do dvou let.

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o uplatnění reklamace, jinak mu hrozí postih ze strany dozorového orgánu, jímž je Česká obchodní inspekce.

Zároveň spotřebiteli náleží případná náhrada škody vzniklá v souvislosti s porušením smluvní povinnosti.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.2.2020 15:20, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.