Společnost


Alza.cz a.s.

Počet nahlášených stížností:625
Z toho za letošní rok:86
Stále v řešení:18
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

74%
26%
Toto skore je založeno na 93 stížnostech.

#36015Nedodané a předem zaplacené zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

10 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.10.2019, před 10 dny

Ludmila Gaberová

Znění stížnosti

Dne 2.10.2019 jsem si objednala zboží s dopravou v celkové ceně 180Kč do Alza boxu. Do dnešního dne mi nebylo zboží dodáno, byť je stále na Alze vedeno, jako zboží skladem. Na infolince zřejmě nic nevědí, nebo jsou tak ochotní, že raději nic nevědí, dle jejich vyjádření mi zboží bylo zasláno po přepravci. Na dotaz, kterým přepravcem bylo odesláno a jeho tel. kontakt, se ozvalo jen trapné mlčení.Na emaily už mi přestali reagovat, na tel. upomínky z mého tel. č. raději ani nespojí.
Tohle se jen tak nevidí, nikdy se mi to jinde nestalo, abych si něco zaplatila, že potřebuji a bylo to skladem a obchodník by mi to nedodal. Zboží si budu muset koupit jinde a u Alzy odstoupit od kupní smlouvy. Jenže jak je to s vrácením peněz na účet, to také budu čekat než se oni uráčí mi to vrátit? Já platila tak, že to měli okamžitě na účtu, stejný postup bych čekala od nich. Nedodáním zboží mi zpozdili opravu auta, které tedy nemohu používat, než si koupím to, co oni měli poslat jinde. Bude z toho také vyvozena nějaká kompenzace?


Produkt

Nedodání zboží, co je údajně skladem


Požadované řešení

Již u nich nenakoupím. Požaduji okamžité vrácení zaplacené kupní ceny + dopravného.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.10.2019 10:34, před 10 dny

Prodávající odpovídá za dodání zboží a má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění, prodávající je tedy povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky. Pokud tak neučiní ani poté, co ho k tomu spotřebitel vyzval, ocitá se v prodlení a spotřebitel může žádat po prodávajícím také zákonný úrok z prodlení.

Tím, že prodávající nedodal zboží ve sjednaném termínu porušil svou smluvní povinnost a odpovídá za škodu, kterou tím způsobil dle § 2913 občanského zákoníku. Vzniklou škodu je tak povinen nahradit. Spotřebitel by však musel prokázat, že mu škoda vznikla, a že důvodem vzniku škody bylo porušení smluvní povinnosti ze strany prodávajícího.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.