Společnost


MI SPORT d.o.o.

Počet nahlášených stížností:152
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#37557Neoprávněně naúčtovaný poplatek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.12.2019, před 2 lety

Magdalena Marková

Znění stížnosti

28.11.2019 jsem si objednala výrobek 2 in STYLER V POČTU 1 Ks za 767,- Kč, nechala jsem zásilku pojistit tzv. Garancí za 80,- Kč, dále si účtovali poplatek 54,- KČ a přichází hřeb objednávky - "NEČEKANÝ DÁREK" ZA 119,79 Kč, který jsem NEŽÁDALA!!....Ale řekla jsem si dobře, tak uvidíme, co to bude za překvapení - a bylo!!!...to překvapení se jmenuje velké NIC!! Takže tato firma se takto podvodně obohacuje na svých zákaznících a velice mně zklamala! Co jsem mohla zatím udělat pro nápravu?...zatím nic moc, nedostala jsem šanci, ale budu se snažit opět s firmou zkontaktovat.


Produkt

"Nečekaný dárek" od firmy (který nikdo nevyžadoval) v částce 119,97 Kč


Požadované řešení

Reakce by měla být od firmy taková, že mi vrátí tyto neoprávněně nabyté peníze, protože si částku naúčtovala za nic - tedy jaksi nad rámec objednávky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.12.2019 12:31, před 2 lety

Níže uvedené hodnocení vychází z předpokladu, že nedoručen byl pouze "nečekaný dárek", avšak zbytek objednávky doručen byl.

Pokud zboží nebylo dodáno v odpovídajícím množství, může spotřebitel uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění. Spotřebitel má v tomto případě nárok na dodání chybějící věci. Není-li možné chybějící věc dodat, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Spotřebitel může právo uplatnit vůči prodávajícímu i prostředky elektronické komunikace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitel tak má následně právo od smlouvy odstoupit, požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo stále trvat na dodání chybějící věci.

Navíc, pokud se jedná o produkt, u kterého je uvedeno "nečekaný dárek", a přesto je zpoplatněn, jedná se o klamavou obchodní praktiku dle přílohy č. 1 písm. s) k zákonu č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele. Taková obchodní praktika je bez dalšího zakázaná. Prodávající se tak vystavuje možnosti postihu dozorovým orgánem, kterým je Česká obchodní inspekce.

Jelikož je prodávající zahraniční subjekt sídlící ve Slovinsku, má spotřebitel možnost obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiných členských států EU, Norska a Islandu. Více informací o Evropském spotřebitelském centru je možné vyhledat na webových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.1.2020 08:46, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.