Společnost


Internet Mall, a.s.

Počet nahlášených stížností:353
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:11
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

52%
48%
Toto skore je založeno na 100 stížnostech.

#42580Ztracený sporák

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 dny 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.05.2020, před 3 dny

Tereza Šotkovská

Znění stížnosti

Objednala jsem si u MALL.cz sporák,dopravce mi sdělil že kvůli koronaviru nemůže provést službu rozbalení a zapojení,kterou si ale nechali zaplatit,kdyz jsem sporák rozbalila zjistila jsem že je pokřivený, spodní suplik šel stěží vysunout...ihned jsem ho poslala zpět na reklamacni oddělení dle instrukcí,mam potvrzení o doručení ze dne 24.4.2020, už je to měsíc, nemám sporák ani peníze, několikrát jsem na mall psala a vyplňovala různé formuláře a nic.


Produkt

Mora C 738 AB tmavě hnědá


Požadované řešení

Vrátit peníze nebo poničený sporák, který zkusíme sami opravit :(


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.5.2020 07:55, před 3 dny

Objedná-li si spotřebitelka službu navíc (rozbalení a zapojení), může na jejím poskytnutí trvat. Nebyla-li poskytnuta jedná se o vadné plnění a spotřebitelka může službu reklamovat. V tomto případě připadá v úvahu jako řešení odstoupení od smlouvy (o rozbalení a zapojení zboží), neboť služba nebyla poskytnuta ani poté, co spotřebitelka k jejímu splnění přepravce vyzvala. V takovém případě má spotřebitelka nárok na navrácení částky zaplacené za službu.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se na zboží vady během 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající. Ten by měl zejména prokázat, pokud reklamaci zamítá, že zboží bylo při převzetí bez vad, nebo prokázat, že tato konkrétní vada byla způsobena spotřebitelem a tím vyloučit, že byla na zboží přítomna při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající opak neprokáže, spotřebitel může trvat na řádném vyřízení reklamace a požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Žádat lze namísto uvedených nároků i přiměřenou slevu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.