Společnost


Courlux International SA

Počet nahlášených stížností:34
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#45349Vymáhání platby za nedoručené zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.10.2020, před 2 lety

Nikola Žáková

Znění stížnosti

Opakované upomínky o nezaplacené fakture, ovšem zbozi nebylo doručeno.


Požadované řešení

Žádám o prehodnoceni vaši urgence


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.10.2020 10:04, před 2 lety

Pokud chce společnost vymáhat jakoukoliv částku, měla by prokázat existenci dluhu co do důvodu a výše. Právním důvodem existence dluhu je zpravidla uzavřená smlouva, kterou by se spotřebitel zavázal k určitému plnění a toto plnění obdržel. V daném případě by tedy společnost, která částku požaduje, měla prokázat, že spotřebitel skutečně uzavřel smlouvu a bylo mu doručeno zboží.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
4.11.2020 11:30, před 2 lety

Objednávku na jméno Nikola Žáková obdržela společnost Courlux prostřednictvím webových stránek firmy Courlux: www.courlux.com, včetně adresy, e-mailu a tel. čísla.
Na základě této objednávky a odsouhlasených Obchodních podmínek bylo na adresu paní Žákové odesláno Potvrzení objednávky znovu se všemi detaily.
Dle této objednávky byla na adresu paní Žákové odeslána zásilka dne 27. 1. 2020, č. faktury: 71021472881, datum splatnosti: 11. 3. 2020.
Po uplynutí data splatnosti a neuhrazení zásilky bylo paní Žákové zasláno SMS upozornění na neuhrazenou fakturu, plus dvě písemné upomínky zaslané jako dopis na korespondenční adresu.
Tyto materiály obsahují nejen všechny kontakty na zákaznický servis (tel. číslo, e-mail, online komunikace na webových stránkách), ale i informaci, jak postupovat v případě nedoručené zásilky.
Vzhledem k tomu, že firma Courlux neobdržela žádnou informaci od paní Žákové, byla pohledávka předána dne 24. 6. 2020, na inkasní kancelář Intrum za účelem vymáhání.

Na základě oznámení, které paní Žáková ve své stížnosti uvedla jako důvod nezaplacení pohledávky, a to, že jí předmětná zásilka vůbec nebyla doručena, bylo ukončeno vymáhání této pohledávky u inkasní kanceláře Intrum ke dni 5. 10. 2020.
Paní Žáková tedy nemusí za fakturu číslo 71021472881 nic platit. Je nám líto, že k takové situaci došlo, vzhledem k tomu, jak snadné je kontaktovat náš zákaznický servis a vzniklou situaci zde rychle vyřešit.
Potvrzujeme, že zasílání kosmetických produktů značky Vevay, na adresu paní Žákové, pod zákaznickým číslem 71039698262, bylo ukončeno a zrušeno dne 25. 9. 2020. Dále byly také vyřazeny její osobní údaje z databáze zákazníků firmy Courlux.

Zákaznický servis v ČR pro firmu Courlux International SA

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.11.2020 14:10, před 2 lety

Na základě výše uvedeného přeřazujeme stížnost na spotřebitelku, aby mohla o vývoji informovat a stížnost případně uzavřít.

Uzavření stížnosti

Publikováno
4.11.2020 17:13, před 2 lety


Nikola Žáková

Hodnocení: