Společnost


Kiwi.com s.r.o.

Počet nahlášených stížností:44
Z toho za letošní rok:5
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#46960Nevrácené peníze za letenky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 12 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.12.2020, před 3 lety

Karolina Winklerová

Znění stížnosti

Dne 25.6.2020 jsem přes aplikaci KIWI.COM zakoupila (i zaplatila) zpáteční letenky (číslo rezervace 117183836) na let z Katovic (PL) do Castellonu de la Plana (ES) 14.8.2020 a zpět 28.8.2020. Bohužel let byl podle společnosti kiwi.com zrušen - z důvodu koronaviru (i když byl nadále na stránkách WizzAir nabízen). Vybrala jsem si možnost BEZPLATNÉ VRÁCENÍ PENĚZ, které mělo proběhnout do 3 měsíců. Bohužel ani v současné době nemám peníze. Společnost KIWI.COM se pořád odkazuje na komunikaci s dopravcem a že mám ještě vydržet. Jsem samoživitelka se dvěmi dětmi a tyto peníze potřebuji a chybí mi. Jedná se o 8 387,51 Kč.
Jak můžu prosím tuto situaci řešit?
Moc děkuji

Winklerová Karolina


Produkt

číslo rezervace 117183836


Požadované řešení

Brzké vrácení penez


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.12.2020 10:48, před 3 lety

Společnost Kiwi.com s.r.o. vystupuje ve vztazích se spotřebiteli zpravidla jako zprostředkovatel, nikoli jako prodávající letecká společnost. Cenu letenek je ovšem třeba nárokovat přímo u letecké společnosti. Doporučujeme se dále více nespoléhat s vymáháním částky na Kiwi.com s.r.o., ale oslovit leteckou společnost na přímo.

Nároky cestujících při zrušení letu se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů (dále jen "Nařízení").

Dle tohoto nařízení se zrušením letu rozumí neuskutečnění letu, který byl dříve plánován a na který bylo rezervováno alespoň jedno místo. Dle čl. 5 nařízení platí, že v případě zrušení letu je dotčeným cestujícím nabídnuta provozujícím leteckým dopravcem pomoc v souladu s čl. 8 Nařízení.

Cestující, jehož let byl zrušen, má právo zvolit mezi náhradou pořizovací ceny letenky spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti, nebo přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti na jejich cílové místo určení, nebo přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek na jejich cílové místo určení v pozdější době podle přání cestujícího s výhradou dostupnosti míst. Vzhledem k současné situaci však volba letu při nejbližší příležitosti nemusí být poskytnuta v krátké době.

Náhradu pořizovací ceny letenky je společnost povinna uhradit do sedmi dní způsobem stanoveným v čl. 7 odst. 3 Nařízení (hotově, elektronickým bankovním převodem, bankovními příkazy nebo bankovními šeky nebo, v případě dohody podepsané cestujícím, cestovními poukazy nebo jinými službami), a to za část nebo části neuskutečněné cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, jestliže let nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti.

Dle čl. 3 Nařízení je nutné, aby daný let začínal na letišti na území členského státu nebo pokud začíná na letišti nacházejícím se na území třetího státu, končí na letišti na území členského státu a zároveň je operován evropskou aerolinkou.

Podrobný formulář stížnosti pro uplatnění nároku při zrušení letu, zpoždění letu nebo odepření nástupu na palubu zpracovala Evropská komise jako praktický návod postupu při stížnosti u leteckého dopravce, viz. http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_cs.pdf. Po bezvýsledném uplynutí šestitýdenní lhůty pro vyřízení stížnosti leteckým dopravcem, nebo pokud cestující není s odpovědí leteckého dopravce spokojen, je možné stížnost podat národnímu dozorovému orgánu. Tím je v ČR Úřad pro civilní letectví(dále jen „ÚCL“), letiště Václava Havla Praha, 160 08 Praha 6.

Voucher je spotřebiteli možné poskytnou místo peněžních prostředků pouze tehdy, pokud s tím souhlasí.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.1.2021 21:49, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.