Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:277
Z toho za letošní rok:153
Stále v řešení:68
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

95%
5%
Toto skore je založeno na 104 stížnostech.

#48952Žádost o vymazaní osobních údajů

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.03.2021, před 2 měsíci

Helena Kachlíková

Znění stížnosti

Žádám tímto o vymazání osobních údajů a zrušení jakýchkoliv dalších objednávek a nabídek pro mou osobu.
Děkuji.

S pozdravem

Helena Kachlíková


Produkt

Všechny služby


Požadované řešení

Žádám o vymazání osobních údajů z databáze společnosti NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o a zrušení jakýchkoliv objednávek.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.3.2021 10:09, před 2 měsíci

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku (po telefonu, internetu) je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jelikož má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží bez udání důvodu, má toto právo za použití logického výkladu i ještě před samotným převzetím.

Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi. Jinými slovy, spotřebitel zboží odebrané před výpovědí smlouvy zaplatí a ponechá si jej. Po výpovědi smlouvy již není povinen jakékoliv zboží odebrat a platit.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
3.3.2021 14:04, před 2 měsíci

Vážená paní Kachlíková,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Rádi bychom Vás informovali, že pravidelné zasílání produktu FlexiMed bylo k dnešnímu dni ukončeno. Žádnou další aktivní objednávku na Vašem zákaznickém účtu neevidujeme. Vaše osobní údaje byly předány k výmazu a z naší strany se tak jedná o poslední kontakt. Na závěr bychom Vás rádi informovali, že veškeré požadavky je možné zaslat či zatelefonovat přímo našemu zákaznickému servisu, veškeré kontakty naleznete na www.naturamed.cz.

Děkujeme a přejeme hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Helena Kachlíková

Uzavření stížnosti

Publikováno
3.3.2021 22:13, před 2 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Děkuji velmi moc. Bez Vaší pomoci bych měla značný problém dosáhnout tohoto výsledku.
S pozdravem
Helena Kachlíková