Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:251
Z toho za letošní rok:127
Stále v řešení:70
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

95%
5%
Toto skore je založeno na 92 stížnostech.

#49371Žádost o vymazání osobních údajů

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.03.2021, před 27 dny

Věra Navrátilová

Znění stížnosti

Dobrý den,

5.3.2021 jsem učinila objednávku vitamínu D na rok zdarma pouze
za poštovné 49,- Kč.

Částku 49,- Kč jsem uhradila převodem z účtu s datumem 15.3.2021.

Tímto žádám o vymazání osobních údajů, vymazání z databáze zákazníků,žádám i o zrušení zasílání jakýchkoliv nabídek pro mou osobu a jakýchkoliv dalších objednávek.

S pozdravem

Věra Navrátilová


Produkt

všechny služby


Požadované řešení

Žádám o vymazání osobních údajů, vymazání z databáze zákazníků,žádám i o zrušení zasílání jakýchkoliv nabídek pro mou osobu a jakýchkoliv dalších objednávek.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2021 06:59, před 25 dny

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku (po telefonu, internetu) je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dní od převzetí prvního balíčku, v souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy. V případě výpovědi je třeba splnit veškeré smluvní povinnosti až do účinnosti této výpovědi. Jinými slovy, spotřebitel zboží odebrané před výpovědí smlouvy zaplatí a ponechá si jej. Po výpovědi smlouvy již není povinen jakékoliv zboží odebrat a platit.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
17.3.2021 14:27, před 24 dny

Vážená paní Navrátilová,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Dovolte mi Vás informovat, že Váš požadavek byl k dnešnímu dni vyřízen. Zákaznický účet byl zablokován a Vaše osobní údaje byly předány k výmazu. Do doby, než se příslušná informace o blokaci propíše do všech našich systémů, což může trvat několik dní se může stát, že k Vám ještě nějaká naše nabídka dorazí a to prostřednictvím pošty, telefonu nebo emailu, protože v okamžiku blokace byla již ve zpracování. Pokud se tak stane, na nabídku, prosím, neberte zřetel. Další oslovení již nebude z naší strany do budoucna iniciováno.

Děkujeme a přejeme hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Věra Navrátilová

Uzavření stížnosti

Publikováno
18.3.2021 12:52, před 23 dny

Hodnocení: