Společnost


Koupelny JaS, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#50945Neuznaná reklamácia

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

1 měsíc 28 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.05.2021, před měsícem

Daniel Tatár

Znění stížnosti

Dobrý deň,

zařizovací predmety v kúpelni novostavby môjho domu pořídil developer BERTURA INDUSTRY a.s. v spoločnosti Koupelny jas. Jednalo sa o zakázku za 128 849 Kč s DPH. Po cca 3/4 roku sa vytvorila prasklina na jednom záchodovom sedátku za 1 600 Kč vadou materiálu, pretože sa používalo úplne štandardným spôsobom a nebolo poškodené napr. tým že by naň niečo spadlo. Obrátil som sa preto developera, ktorý vadu nafotil a odoslal na riešenie do spol. Koupelny Jas. Po 1/2 roku keď som nedostal žiadnu odpoveď, napísal som priamo do spol. Koupelny Jas. Pána Ing. Humlíčka som tiež kontaktoval telefonicky, povedal mi aby som sa obrátil na developera a reklamáciu riešil s ním a ďalej mi telefon nebral. Z tohto dôvodu som o niekoľko dní napísal i na vedenie spoločnosti s prosbou o riešenie. Ešte v ten deň som dostal emailom vyjadrenie od pána Ing. Humlíčka, že obťažujem a pomlouvám a moja reklamácia bola výrobcom zamietnutá o čom informoval developera. Bez toho, že by ktokoľvek vadné sedátko prevzal či nejak fyzicky skontroloval. Stačili fotografie.

Domnievam sa, že takéto jednanie nie je úplne v poriadku a prosím Vás o vyjadrenie, či spoločnosť v reklamácii postupovala správne a či je možné túto reklamáciu zamietnuť na základe fotografií.

Ďakujem a ostávam s pozdravom,
Tatár


Produkt

Carina sedátko duroplast antibakteriální softclose


Požadované řešení

Výmena sedátka, vrátenie peňazí


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.6.2021 10:54, před měsícem

Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Práva z vadného plnění se uplatňují vůči prodávajícímu, tedy vůči tomu, s kým spotřebitel uzavřel smlouvu.

Z obsahu stížnosti nám vyplývá, že se patrně jedná o kupní smlouvu, neboť dle § 2085 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit, vždy považuje za kupní smlouvu.

Podnikatel má dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom zásadně 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (viz sp. zn. 33 Cdo 3228/2009) vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci ve stanovené době (zásadně 30 dnů), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Podnikatel má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce podnikatele možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.7.2021 12:29, před 8 dny

Žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.