Společnost


Shoebox CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:59
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

20%
80%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#61186Nevrácené peníze

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
10.10.2022, před měsícem

Martina Beníčková

Znění stížnosti

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, kdy mi přijdou peníze za vrácené zboží?

Zboží jsem vracela v obchodě ve Zlatém jablku ve Zlíně, dne 3. 8. 2022

Číslo objednávky:
40708002/001/482, značka kód velikost 743CHA0010-216-40
40709766/001/422, značka kód velikost 743SFA0016-216-39M


Produkt

Číslo objednávky: 40708002/001/482, značka kód velikost 743CHA0010-216-40; Číslo objednávky: 40709766/001/422, značka kód velikost 743SFA0016-216-39M


Požadované řešení

Prosím o rychlé vyřízení


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.10.2022 11:10, před měsícem

Pokud se v daném případě jednalo o koupi zboží na dálku, má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Pokud podnikatel nekomunikuje, je možné ho vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
10.10.2022 12:36, před měsícem

Hezký den,
dle našich záznamů byly obě předmětné platby kreditovány již dne 11. srpna 2022 na platební kartu č. ***.

Máme tedy za to, že z naší strany nedošlo k jakémukoli pochybení a kupní cena z titulu odstoupení od kupní smlouvy byla v obou případech naší společností spotřebitelce vrácena řádně a včas v zákonné lhůtě.

Shoebox CZ s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.10.2022 13:00, před měsícem

Děkujeme společnosti za vyjádření. Stížnost přeřazujeme na spotřebitelku, aby měla možnost výše popsané tvrzení společnosti potvrdit a stížnost poté případně uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.11.2022 14:59, před 7 dny

Protože spotřebitelka již na stížnost nereaguje a společnost zaslala komunikaci se spotřebitelkou, která potvrdila vrácení peněz, uzavíráme stížnost s dosažením dohody.