Společnost


Vaprio.cz, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#69746Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

20 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.08.2023, před měsícem

Filip Švoma

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 4.8.2023 jsem si na tomto e-shopu zakoupil Clearomizér Joyetech CUBIS 2 - 3,5ml - Žlutá
. Ještě v tentýž den se mi dvě ze tří hlav spálili a nakonec nešla vyndat z clearomizéru hlava, podal jsem reklamaci, obchod neuznal mojí reklamaci s tím že předpokládají, že vše je chyba spotřebitele, chtěl jsem se s nimi domluvit na jiném řešení, ale obchod trval na tom, že mi balíček musí poslat a já že si ho můžu znovu poslat k nim na reklamaci. Celý návod jsem dodržel. Další náklady na dopravu by už přesahovali hodnotu zboží.


Požadované řešení

Požadoval bych výměnu za jiné zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.8.2023 16:22, před měsícem

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v průběhu jednoho roku od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (viz § 2161 odst. 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (viz rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Posouzení výrobku znalcem je tedy dle našeho názoru vhodné, avšak v případě, kdy tak prodávající neučiní, může tak učinit spotřebitel a v případě rozhodnutí znalce v jeho prospěch poté může požadovat náklady po prodávajícím.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
28.8.2023 09:53, před 28 dny

Vyjádření technika: Clearomizér zkoušen cca 12 hod. s novou žhavicí hlavou. Nebyla zjištěna žádná závada.

Z vyjádření reklamačního technika je nade vší pochybnost jasné, že se nejednalo o závadu na Clearomizéru, ale patrně na nějaké jiné části elektronické cigarety.

Proto byla reklamace z naší strany oprávněně zamítnuta a výrobek zaslán zpět zákazníkovi, který sice s výsledkem reklamace nesouhlasí což je v pořádku, ale musí převzít reklamaci a v případě že není s výsledkem reklamace spokojen, může ihned založit reklamaci novou. Případně postupovat tak, jak bylo sděleno v komunikaci a vyjádření dTestu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.8.2023 16:30, před 27 dny

Děkujeme společnosti za součinnost.

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitele, aby mohl na vyjádření společnosti reagovat. Jak je uvedeno v našem stanovisku, spotřebitel se může obrátit na soudního znalce s žádostí o posudek, kterým by eventuálně mohl zamítnutou reklamaci rozporovat. V každém případě však spotřebiteli doporučujeme zboží z reklamace převzít.

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.8.2023 18:05, před 27 dny


Filip Švoma

Děkuji za Vaše odpovědi. Dnes mě napadlo, že technik se vyjádřil úplně k jiné věci. Produkt (Clearomizér+ žhavicí hlavy) jsem reklamoval kvůli špatným žhavících hlavám, ale technik napsal, že do zařízení dal novou žhavicí hlavu, tím neotestoval důvod mojí reklamace.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.8.2023 15:00, před 26 dny

Děkujeme spotřebiteli za reakci.

Stížnost nyní přeřazujeme zpět na společnost, aby mohla reagovat na výše uvedené, případně výrobek znovu otestovat a informovat o výsledku testu.

Reakce společnosti

Publikováno
13.9.2023 05:22, před 12 dny

Náš zákaznický servis již vše se zákazníkem dořešil, proto žádáme o uzavření tohoto případu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.9.2023 10:26, před 10 dny

Děkujeme společnosti za vyjádření.

S ohledem na výše uvedené přeřazujeme stížnost na spotřebitele, aby ji mohl uzavřít a ohodnotit spokojenost s řešením případu. Pokud stížnost neuzavře, budeme nuceni tak učinit z naší strany a přidání hodnocení nebude možné.

Uzavření stížnosti

Publikováno
15.9.2023 10:43, před 10 dny


Filip Švoma

Hodnocení: