Společnost


HUMANIC CZ spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:56
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#70169Odmítnutí možnosti vrácení zboží ve 14denní lhůtě

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 9 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
11.09.2023, před 3 měsíci

Simona Jínová

Znění stížnosti

Vážená paní, vážený pane,

dne 11.9.2023 v 16:30 jsem se na prodejně Humanic na Národní třídě velmi marně snažila uplatnit své spotřebitelské právo odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě.

Paní Y (neuvádím záměrně příjmení) mi odmítla převzít nové, nepoškozené zboží z e-shopu. Paní byla značně nepříjemná a argumentovala tvrzením, že zboží bez původního obalu (krabice) nemůže převzít. Telefonicky kontaktovala dvě osoby na vedoucích pozicích. Celá tato situace trvala hodinu s výsledkem nepřevzetí zboží. Paní jsem ujišťovala, že na vrácení zboží mám jakožto spotřebitel, tedy osoba kupující, podle ustanovení §1829 občanského zákoníku samozřejmě nárok.

Byla jsem nucena jet na jinou prodejnu Humanicu (Pankrác), kde jsem zboží bez problému vrátila.

Jsem velmi naštvaná, všechno tohle dohadování mě stálo dvě hodiny času a finančních prostředků na pohonné hmoty při přejíždění mezi pobočkami, za což samozřejmě požaduji náhradu.

Prosím o Vaše vyjádření

Děkuji

S pozdravem,
Simona


Produkt

2 páry bot


Požadované řešení

Požaduji finanční náhradu a omluvu od zaměstnance.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.9.2023 08:10, před 3 měsíci

Chování zaměstnanců nepodléhá přímo právním normám. Mezilidské vztahy se řídí zejména zásadami slušnosti. Pracovník jedná za společnost, která by měla mít zájem na jeho vhodném chování k zákazníkům, lze se tedy setkat i s různými kodexy, které zaměstnavatelé vypracovávají pro své zaměstnance. Vzhledem k výše uvedenému je vhodné se stížnostmi směřujícími pouze na chování zaměstnanců obrátit přímo na jejich nadřízené.

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Podnikatel přitom nemá právo zboží odmítnout v případě, že ho zákazník nevrátí zpět v původním obalu.

Pro výpočet náhrady za používání motorových vozidel se, pro absenci právní úpravy v oblasti spotřebitelského práva, používá analogicky předpisů pracovního práva. V těch se stanoví, že sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč (viz § 1 písm. b) vyhlášky č. 467/2022 Sb.).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
15.9.2023 15:16, před 3 měsíci

Dobrý den paní Jínová,
velice se Vám za tuto nepříjemnou situaci omlouváme.
Dovolujeme si jen podotknout, že vedení prodejny Humanic na Národní tř. v Praze, postupovalo správně, dle podmínek pro vrácení zboží zakoupeného v e-shopu (vedoucí prodejny Vám zásadně neodmítla převzít zboží bez obalu, jen Vás žádala o strpení s odůvodněním ověřit možnost odeslání zboží (prodejna pouze zprostředkovává odeslání vráceného zboží do e-shopu).
Tyto podmínky a další informace jsou uvedeny na našich webových stránkách, aby se předcházelo případnému nedorozumění.
Pro rychlejší vyhledání zasíláme link na uvedené a další informace:
https://www.humanic.net/cz/faq/answer/delivery-how-to-return-products
To, že Vám jiná naše prodejna vyhověla a zboží od Vás převzala i bez originální krabičky bylo nad rámec jejich povinností a proti uvedeným podmínkám.
Jako omluvu a kompenzaci bychom Vám rádi zaslali slevový voucher na nákup zboží v našich kamenných prodejnách se slevou 25% .
Prosíme o upřesnění Vaší korespondenční adresy.
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný den.
Žádáme o informování spotřebitelky.

Humanic CZ

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.9.2023 10:16, před 2 měsíci

Děkujeme společnosti za součinnost.

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitelku, aby se mohla k výše uvedenému vyjádřit, případně stížnost uzavřít.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2023 16:05, před měsícem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Uzavření stížnosti

Publikováno
20.11.2023 22:10, před 9 dny


Simona Jínová

Hodnocení: