Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2748
Z toho za letošní rok:17
Stále v řešení:14
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 503 stížnostech.

#8566Vynucená prolongace smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
02.12.2015, před 5 lety

Tina Jiříková

Znění stížnosti

U společnosti BE2, jsem zakoupila na měsíční zkoušku v hodnotě 149 Kč VIP profil na seznamování. Po zhruba měsíci, mně přišel mail s platební upomínkou VIP členství s automatickým prodloužením o 3-měsíční VIP členství za 2247 Kč plus manipulační poplatek 299 Kč, celkem tedy 2546 Kč. Pokud bych nezaplatila tuto pohledávku do nějaké doby, hrozilo by mně vymáhání této částky. Zaplatila jsem a pokoušela se službu zrušit, bohužel jsem nenašla jak a požádala společnost Be2 o pomoc na jediné e-mailové adrese pro zákazníky: zakaznickyservis@be2.cz. Moje reklamace zůstala, bohužel, bez odezvy.
O tuto službu jsem neměla a do budoucna nemám již zájem. Jednu prolongaci jsem zaplatila, písemně vyjádřila svou vůli nepokračovat ve smluvním vztahu, měla snahu ve stanovené lhůtě se společností Be2 komunikovat a věc řádně ukončit, nicméně nedočkala jsem se žádné reakce. Až po dalších 3 měsících přišla další upomínka o úhradu dalšího členství. Profil mně byl zablokován a jeho prodloužení již opravdu nemám zájem. Částku již hradit odmítám, jelikož by se opakovala znovu stejná situace. Společnost by mně popřála k dalšímu nechtěnému VIP členství a smlouvu bych opět neměla kde zrušit.
Jak mám v této zapeklité situaci postupovat? Děkuji


Produkt

Seznamka Be2. Poskytováně služby absolutně neodpovídají uhrazené ceně. Partneři jsou mnohdy fiktivní a neodpovídají zadaným kritériím.


Požadované řešení

Definitivní zrušení profilu, ukončení smluvního vztahu, jelikož o službu nemám zájem bez nutnosti uhradit další prolongační poplatek.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2015 08:58, před 5 lety

Není možné, aby společnost fakticky neumožňovala, popřípadě úmyslně bránila využití některé z uvedených forem ve svých Všeobecných obchodních podmínkách pro písemnou výpověď smluvního vztahu, pokud se k tomu sama svým výslovným prohlášením zavázala.

Instrukcí, že spotřebitel má výpověď adresovat do jiné země, není třeba se řídit, neboť jde o nepřiměřený požadavek ze strany podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli, zvláště pokud má podnikatel uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách i další způsoby písemné komunikace se spotřebiteli, rovněž s přihlédnutím ke skutečnosti, že smlouvy jsou se spotřebiteli uzavírány výhradně formou prostředků komunikace na dálku, proto není rozumného důvodu, aby spotřebitelé vynakládali vyšší částky za poštovné do zahraničí i vzhledem k dlouhé době doručení, než je nezbytně nutné.

Společnost umožňuje vypovědět smlouvu pouze do doby 14 dnů před uplynutím sjednané délky závazku. Není-li tak učiněno, smlouva se automaticky obnovuje. Samotná prolongace není zakázaná. Co se týká prolongace, ta může být sjednána ve smlouvě a obecně platí, že se smlouva prodlužuje za stejných podmínek, pokud není již předem domluveno jinak.

Výpověď je tedy nutné společnosti doručit minimálně 14 dní před uplynutím doby, na kterou byl smluvní závazek sjednán. Pokud spotřebitel nesouhlasí s prodloužením původního závazku, musí společnosti doložit, že svou výpověď společnosti adresoval minimálně 14 dní před uplynutím doby, na kterou byl původní závazek sjednán.

Pokud spotřebitel výpověď VIP členství ve stanovené výpovědní lhůtě zaslal prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti.

Spotřebiteli lze rovněž doporučit zaslaní výpovědi smlouvy přímo na adresu sídla společnosti, a to formou doporučeného dopisu s dodejkou pro potřebu pozdějšího dokazování.

Jestliže byla výpověď včas podána prostřednictvím emailu či faxu, je vhodné na to společnost upozornit v případě, že by došlo k prolongaci smlouvy. Za tímto účelem je možné společnost kontaktovat na adrese zakaznickyservis@be2.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
3.12.2015 11:55, před 5 lety

User ID: 34663dbb55543de4b04b9c69

Dobrý den,

v reakci na Váš nedávný email jsme přezkoumali účet Vašeho klienta, Tina Jiříková, a rádi bychom uvedli následující skutečnosti.

Váš klient si ke dni 31-07-2015 u be2 předplatil 1 měsíční VIP/ Prémiové členství v celkové ceně 149 Kč.
Dle Všeobecných obchodních podmínek (VOP) je členství po vypršení své platnosti prodloužené o 3 měsíční VIP/ Prémiové členství v ceně 2247 Kč. V případě Vašeho klienta se tak stalo 02.12.2015.

Uvedené informace jsou též součástí platebních stránek a dokladu o realizaci úhrady (tento doklad byl po realizaci platby zaslaný na emailovou adresu, pod kterou se Váš klient na stránce be2 zaregistroval).
Dle VOP je prolongace členství zrušená v případě, že je Výpověď zaslaná nejpozději 14 dní před datem vypršení platnosti členství.

Datum vypršení platnosti členství je uvedené na dokladu o úhradě a v uživatelském profil u klienta.
Dle VOP musí být Výpověď zaslaná prostřednictvím FAX-u, dopisu či jako příloha emailu.

Našim klientům je k dispozici online proces realizace Výpovědi, kterého součástí je také několik jednoduchých dotazů, souvisících s důvodem realizace Výpovědi a nabídka alternativních možností členství.
Ze strany Vašeho klienta jsme však do dnešního dne Výpověď členství nepřijali.

Dle VOP je v případě, kdy klient své členství řádně nevypoví a neuhradí příslušný členský poplatek, platba ze strany be2 požadovaná. Klienti jsou následné informovaní, že pokud nebude platba z jejich strany realizovaná, bude případ předán k řešení společnosti pro vymáhání dlužných poplatků.

V případě, že nám ze strany Vašeho klienta nebude zprostředkované potvrzení o včasném zaslání Výpovědi, je potřebné v zájmu realizace úhrady dlužného poplatku kontaktovat vymáhací společnost.

Manipulační poplatek je strháván platebními systémy třetích stran v případě zablokovaných, respektive zpožděných plateb - tento není strháván z naší strany
Chceme odpovědět na vaše otázky správně, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím e-mailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz.

S pozdravem,
(v zastoupení)
Thomas Pappas
Vedoucí Zákaznického servisu be2
_________________________________________________


be2 S.à.r.l.
291, route d’Arlon - L-1150 Luxembourg - Luxembourg
www.be2.com/corp
_________________________________________________


Tina Jiříková

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.12.2015 23:44, před 5 lety

Společnost Be2 poněkud opomněla ve své odpovědi zmínit, že jsem dne 6.9.2015 (tj. ve stanovené 14tidenní lhůtě) službu reklamovala a současně odstoupila od smlouvy. Toto jsem učinila na e-mailové adrese zakaznickyservis@be2.cz, kterou tato společnost uvádí jako jedinou pro komunikaci se zákazníky. Celou věc shrnu následovně:
1) objednala jsem si službu Be2 a v případě první vynucené prolongace jsem zaplatila další tříměsíční členství (platba proběhla 2.9.2015). Jelikož jsem už neměla absolutně zájem o další členství ..... 6.9.2015 (tj. ve 14tidenní lhůtě) jsem na adrese, kterou Be2 uvádí pro komunikaci se zákazníky vyjádřila svou vůli smlouvu ukončit a dál v odběru těchto služeb nepokračovat. Současně jsem dosavadní úroveň služby reklamovala a v dalších 3 vynucených měsících očekávala její zlepšení. Na nic z toho Be2 nereagovala. Naopak, smlouvu nadále prodloužila, vyžaduje další vynucený poplatek a reklamací se také nezabývala, jelikož služba se absolutně nezlepšila.
2) Druhou vynucenou prolongaci a další tříměsíční platbu již nejsem ochotna zaslat právě proto, že na rozdíl od první prolongace jsem v září učinila srozumitelný a písemný úkon, který směřoval k ukončení tohoto smluvního vztahu.
3) Žádám Be2 o uzavření této věci, ukončení smlouvy bez vynucování dalších plateb, písemné potvrzení v ČEŠTINĚ (jsou mi zasílány hromadné maily v angličtině) a současně prosím o individuální komunikaci bez neustálého vyhrožování vymáháním pohledávky. Takto si seriózní komunikaci nepředstavuji. Já, jako spotřebitel, jsem uznala svoje opomenutí a poprvé vynucený poplatek zaplatila bez reptání. Ze strany Be2 nebyla absolutně žádná reakce, takže teď naopak očekávám, že uzná mou neochotu dále tyto služby odebírat a tento smluvní vztah ukončí. Rovněž (zřejmě naivně) stále čekám na vyřízení mé reklamace této služby.
4) Pokud se přístup Be2 nezmění a bude mi nadále zasílat neosobní maily v angličtině, které se nezabývají mými individuálními námitkami, budou ignorovat reklamace, věc předám České obchodní inspekci a Evropskému spotřebitelskému centru.

Reakce společnosti

Publikováno
7.12.2015 12:42, před 5 lety

User ID: 34663dbb55543de4b04b9c69


Dobrý den,

děkujeme za Váš email.

Váš klient si k datu 31.07.2015 zakoupil VIP/ Prémiové členství a následně k datu 06.09.2015 zažádal o Odstoupení od smlouvy. Dle Všeobecných obchodních podmínek je však o Odstoupení od smlouvy možné zažádat nejpozději 14 dní od data realizace úhrady.

Žádost o Odstoupení od smlouvy byla tudíž přijatá příliš pozdě na to, aby byla akceptovaná.

Rádi bychom Vašeho klienta požádali o dodržení smluvního/ obchodního poměru a uhrazení stávajícího členského poplatku.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat opětovně, zakaznickyservis@be2.cz


Tina Jiříková

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.12.2015 20:23, před 5 lety

Opravdu nevím, kdo tyto stížnosti vyřizuje, ale přestává mě to skutečně bavit. Ještě jednou a naposledy.
31.7.2015 jsem si špatně přečetla obchodní podmínky a zakoupila si VIP členství za 149 Kč v domnění, že to je na měsíc. Chyba lávky, členství mi bylo po měsíci prolongováno o další 3 měsíce a současně mi byl zablokován profil. Toto vynuceně prolongované členství ve výši 2247 Kč + 299 Kč jsem uhradila ihned po první upomínce, tj. 2.9.2015 a o ukončení smlouvy požádala 6.9.2015 prostřednictvím e-mailu zakaznickyservis@be2.cz (jak jste výše potvrdili), tj. 4 dny od úhrady ..... tzn. udělala jsem to včas v rámci 14-ti denní lhůty. Navzdory tomu, že jsem již další prolongaci nechtěla, o ukončení smlouvy požádala včas, mně byla 2.12.2015 (tj. po 3 měsících), znovu zaslána další upomínka o další prolongovanou částku. Tuto už skutečně hradit nehodlám, o čemž jsem Be2 informovala opět prostřednictvím zákaznickyservis@be2.cz a snažím se to řešit také touto cestou. Netuším JAK jinak, tzn. v JAKÉ lhůtě bych měla členství vypovědět. Jak sami výše uvádíte ... o odstoupení od smlouvy je možné zažádat nejpozději 14 dní od data realizace úhrady. Úhradu jsem realizovala 2.9.2015 a o odstoupení od smlouvy jsem mohla požádat nejpozději do 16.9.2015. Učinila jsem to 6.9.2015, tzn. v rámci této lhůty.
Další prolongaci už opravdu platit nebudu, protože by nastala tatáž situace. Momentálně mám profil zablokován, tzn. nelze jej zrušit ani smlouvu vypovědět prostřednictvím zákaznickyservis@be2.cz (to mohu udělat až po úhradě). Už jsem to jednou udělala (tzn. uhradila a poté smlouvu vypověděla), ovšem bezvýsledně. Takže v tomto nekonečném příběhu dál už pokračovat nebudu. A jelikož v tom spatřuji klamavé, agresivní, nátlakové praktiky, diskriminaci spotřebitele, upírání zákonného práva na reklamaci, faktickou nemožnost ukončení smluvního vztahu a rovněž znaky podvodu ..... zvážím kromě stížnosti na ČOI a ESC (jak jsem avizovala výše) také podání trestního oznámení na Policii ČR a věc předám právníkovi.
Aby nezanikla podstata - stále žádám jediné: zrušení smlouvy bez jakéhokoliv dalšího placení čehokoliv a okamžité ukončení zasílání výhružných e-mailů.

Reakce společnosti

Publikováno
8.12.2015 09:19, před 5 lety

děkujeme Vám!

Odstoupení od smlouvy je dle Všeobecných obchodních podmínek a platné české legislativy možné uplatnit pouze do 14-ti dní od data jejího uzavření, které bylo k datu: 31.07.2015, odstoupení od smlouvy již tedy není nárokovatelné.

Po opětovné kontrole případu jsme došli k rozhodnutí akceptovat neuhrazenou platbu ve výši 2 247 Kč a stáhnout veškeré nároky vůči Vaší osobě.

VIP/ Prémiové členství bylo vypovězené a z naší strany již nebudou požadované žádné další platby.
V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat opětovně.


Tina Jiříková

Uzavření stížnosti

Publikováno
8.12.2015 21:37, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Velmi vám děkuji za zprostředkování kontaktu se subjektem, proti kterému mířila má stížnost. Ačkoliv nakonec byla vyřízena k mé spokojenosti, o jejich vstřícnosti se absolutně nedá hovořit. Podnikání této společnosti vykazuje všechny znaky nekalé soutěže a naplňuje hned několik skutkových podstat. Fakt, že moje stížnost byla nakonec vyřízena kladně, na této skutečnosti nic nemění. Nicméně věřím, že můj případ bude povzbuzením pro stovky dalších poškozených klientů této neseriózní společnosti a proti takovému chování se budou bránit všemi dostupnými prostředky. Ještě jednou .... děkuji za to, že spotřebitelům tímto způsobem pomáháte.