Společnost


DATAFIN LTD - odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Počet nahlášených stížností:121
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#9984Nedodání zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

25 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.03.2016, před 5 lety

Miroslav Knotek

Znění stížnosti

Od připsání úhrady 10/02/2016 stále čekám na dodání zboží, přestože se firma Slevolandie zavázala k termínu dodání do 15 pracovních dní. Dvakrát jsem urgoval a od té doby je telefoní linka nedostupná. Kod voucheru ze dne 10/02/2016 je 14843.


Produkt

Jedná se o antialergenní thermo deku s polštářem.


Požadované řešení

Dodání zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.3.2016 17:11, před 5 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží prodávající spotřebiteli nedodal, měl by spotřebitel prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat výzvu k plnění a případně i odstoupení od smlouvy písemně, nejlépe doporučeně s dodejkou (doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení) a to z důvodu prokazatelnosti v případě soudního sporu.

Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, je tedy možné obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více informací o podání podnětu je možné vyhledat prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud podnikatel jednal s úmyslem nedodat zaplacené zboží, mohly být naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin, může podat trestní oznámení a informovat o tom Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s jeho oznámením naloženo.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.3.2016 09:34, před 5 lety

Od spotřebitele jsme obdrželi následující vyjádření:

"Rád bych vás informoval, že mnou uvedené zboží, dnes 29/03/2016/ dorazilo a je v pořádku. Důvody jsou mě neznámé, zásilka žádné vyjádření neobsahovala. Velice děkuji za pomoc."

Na základě této informace stížnost uzavíráme, neboť ve sporu bylo dosaženo požadovaného řešení.