O službě smírného řešení sporů VašeStížnosti.cz

03.10.2013

Služba VašeStížnosti.cz zprostředkovává dosažení dohody mezi spotřebiteli a podnikateli ve sporech, které by jinak hrozily eskalací, až třeba do podoby soudní pře. Současně je to i databáze pro online sdílení a řešení spotřebitelských problémů, a také pro kladení spotřebitelských dotazů.

Služba VašeStížnosti.cz není určena pro řešení sporů mezi podnikateli.

Platformu www.vasestiznosti.cz vybudovalo a službu smírného řešení sporů na ní provozuje sdružení dTest.

Co nabízí služba VašeStížnosti.cz?

  • Jednotlivým spotřebitelům dává služba VašeStížnosti.cz šanci na jednoduché a rychlé vyřešení jejich spotřebitelského problému – tedy stížnosti na zboží, služby nebo jednání konkrétního prodejce nebo dodavatele.
  • Spotřebitelská veřejnost najde na platformě www.vasestiznosti.cz cenné informace o jednotlivých dodavatelích a prodejcích. Databáze případů obsahuje jak samotné stížnosti a postup jejich řešení, tak i hodnocení, jaké dali spotřebitelé příslušným prodejcům nebo dodavatelům. Toto hodnocení je dostupné také ve formě jednoduchého skóre, které poskytuje rychlé vodítko i těm, kdo se nechtějí zabývat jednotlivými případy.
  • Podnikatelům dává služba VašeStížnosti.cz šanci vyhnout se eskalaci sporů se spotřebiteli a související negativní publicitě. Naopak, podnikatelé mohou při smírném řešení sporů ukázat vstřícnost a vycházet z jednotlivých případů s čistým štítem. 

Jaké případy lze pomocí služby VašeStížnosti.cz řešit?

Služba VašeStížnosti.cz je určena k hledání řešení spotřebitelských sporů. Jediným omezením tedy je, že předkládané stížnosti musí seriózně směřovat k řešení. Znamená to, že musí jít o spotřebitelský problém, předkládaný v dobré víře. Vyhrazujeme si právo zjevně neopodstatněné stížnosti vůbec nezveřejňovat a již zveřejněné stížnosti, u nichž by se ukázalo, že nejsou předkládány v dobré víře, případně z databáze případů vyřadit.

Předpokládáme, ale není to podmínkou, že spotřebitelé se napřed snaží vyřešit svůj spotřebitelský problém přímo s podnikatelem, s jehož zbožím, službami či přístupem nejsou spokojeni. Doporučujeme tento postup jako nejjednodušší pokus, jak dosáhnout nápravy.

Pokud podnikatel na Váš podnět nezareaguje nebo pokud Vás jeho reakce neuspokojí, můžete dosavadní komunikaci popsat při využití služby VašeStížnosti.cz. Nejen, že tím zvýšíte důvěryhodnost svého případu, ale bude to také poučením pro ostatní spotřebitele.

Kolik stojí vyřešení sporu?

Využití služby VašeStížnosti.cz je zdarma, a to jak pro spotřebitele, tak i pro subjekty na jejichž zboží či služby si spotřebitelé stěžují.