Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:57
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#10003Neuznaná reklamace tel. Acer liquid e3

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 4 dny 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
05.03.2016, před 4 lety

Lukáš Richter

Znění stížnosti

Hezký den,
16.9.2014 jsem koupil již zmíněný tel Acer liquid E3
Čislo dokladu zakoupeného výrobku: 12263284
První reklamace 8.2.2015 ( čislo reklamace 1081205138)
Vadné barvu displeje - uznané ( nový lcd modul, nová základni deska)
Druhá reklamace 3.12.2015 ( vˇíslo reklamace 1081206180)
Displej nereagoval, nefunguje reprák a samovolně se restartuje- reklamace uznaná ( výměna LCD panelu, nový reprák) systém byl podle testů v pořádku
Třetí reklamace 18.2.2016 ( číslo reklamace 1081206444)
Displej nereaguje, nejde nabíjet, systém se seká, displej mění barvy.
Reklamace byla neuznáná, ikdyž se jednalo o stejné závady na displeji jako v předchozích připadech. Po převzetí výrobku na prodejně byly vady na telefonu očividné. Zaměsnanci planea Děčin samy nechápali, jaktože reklamaci neuznali. Pořidil jsem si video ještě na prodějně hned po neuznané reklamaci. Telefon má viditelně vadný displej, ale servis Acer odepsal že vady nebyly nalezeny.
Výrobek jsem ani nepřevzal, video jsme nahrali do reklamovaného telefonu a poslali opět již na čtvrtou reklamaci.
Přidal jsem prodejci, krabici, nabíječku a sluchátka a žádám odstoupení od smlouvu


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy a vrácení peněž.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.3.2016 17:38, před 4 lety

Pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad, má právo na dodání nové věci, výměnu součásti, nebo i právo od smlouvy odstoupit.

O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Není přitom podstatné, jak byla vada odstraňována. Rozhodující jsou stejné projevy vady ve vlastnostech věci.

Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, bude moci spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit z výše uvedeného důvodu. Spotřebitel má v takovém případě také právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění dle § 1924 občanského zákoníku. Účelně vynaloženými náklady se rozumí například poštovné uhrazené za zaslání zboží k reklamaci. Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací je možné vyhledat na následující webové adrese www.dtest.cz/clanek-3279/zadost-o-nahradu-nakladu-spojenych-s-reklamaci.

Bude-li o reklamaci znovu rozhodnuto jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nebude souhlasit, je vhodné důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.4.2016 18:46, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.