Společnost


Aradea s.r.o.

Počet nahlášených stížností:61
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#10021Reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 1 den 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.03.2016, před 4 lety

Lada Dědičová

Znění stížnosti

Koupila jsem si telefon od společnosti AROL s.r.o. po měsíci mi začala pada mobilní síť, poslala jsem telefon na reklamaci a po 30 dnech mi telefon vrátili se slovy že je telefon opraven.Po zapnutí telefonu žádná požadovaná oprava závady nebyla odstraněná. I když jsem v reklamačním formuláři psala že buď chci opravit telefon nebo vrácení peněz ani jedno se nestalo.


Produkt

Sony Xperia z2 D6503


Požadované řešení

Bojím se znovu poslat telefon na reklamaci protože se společnosti je špatná komunikace proto požaduji vrácení peněz nikoli nové zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.3.2016 11:47, před 4 lety

V případě, že spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a prodávající trvá na zamítnutí reklamace, doporučujeme spotřebiteli, aby sepsal svůj nesouhlas s vyřízením reklamace a převzal si svůj mobilní telefon. Poté je vhodné konzultovat existenci vady bez zbytečného odkladu se soudním znalcem, který na žádost spotřebitele vypracuje znalecký posudek, ve kterém se bude zabývat existencí a povahou vytýkané vady. Současně by se měl vyjádřit k vlastnímu odůvodnění zamítnuté reklamace.

Pokud posudek vyjde ve prospěch spotřebitele, má spotřebitel právo na řádné vyřízení reklamace a na náhradu účelně vynaložených nákladů. Účelně vynaloženými náklady se rozumí takové náklady, které musel spotřebitel nezbytně nutně vynaložit k tomu, aby mohl reklamaci uplatnit. Jedná se obvykle o náklady na cestovné, poštovné, rovněž i na znalecký posudek. Právo na jejich úhradu vychází z ustanovení § 1924 občanského zákoníku. Seznam znalců je na www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Není-li ani po předložení znaleckého posudku spor vyřešen, jelikož prodávající předložený znalecký posudek nepovažuje za dostatečně prokazatelný, je možné se svého práva domáhat před soudem. V tomto případě totiž pouze nezávislý soud může rozhodnout, na čí straně leží právo.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.6.2016 21:30, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.