Společnost


PR Asteroid s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#10030Nedodané zaplacené zboží, nevrácení financí

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.03.2016, před 5 lety

Jana Králová

Znění stížnosti

Objednala jsem si fotoobraz přes slevový portál nakupvakci.cz, který mi měla dodat firma PR-Asteroid, částka 399,-. Do konce února 2016 jsem se stále snažila s firmou domluvit a vyvrcholilo to rozhovorem s panem Šmatem, který opět nedodržel naši dohodu. Po neustálých slibech od prosince a výmluv typu: poškození zboží českou poštou, stěhování firmy a pod., přišlo několikrát tvrzení, že již byla objednávka odeslána. Vždy po týdnu jsem firmu kontaktovala a opět se situace opakovala. Tedy znovu přislíbili zaslání zboží, poté tvrdili, že ho již odeslali a nakonec nic nepřišlo. Ještě musím zmínit, že fotoobrazy jsem nyní už čekala dva, a to jeden jako omluvu za to všechno, který mi firma slíbila v lednu 2016. Nakonec jsem kontaktovala portál nakupvakci.cz, kteří jen přeposílají e-maily firmě PR-Asteroid a poté zase přeposílají e-mail od nich mně.


Produkt

Fotoobrazy - na šířku 70x50 cm


Požadované řešení

Vrácení finančních prostředků - částka 399,-.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2016 09:08, před 5 lety

V případě nákupu prostřednictvím slevového portálu je třeba si prostudovat všeobecné obchodní podmínky, ve kterých bude uvedeno, zda-li je kupní smlouva uzavřena přímo se slevovým portálem anebo obchodníkem (prodejcem zboží či poskytovatelem služby). Pokud by byla kupní smlouva uzavřena s prodejcem zboží musí se spotřebitel nejprve pokusit domluvit přímo s ním na poskytnutí plnění.

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu.

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat výzvu k plnění a případně i odstoupení od smlouvy písemně, nejlépe doporučeně s dodejkou (doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení), a to z důvodu prokazatelnosti v případě soudního sporu.

Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, je tedy možné obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více informací o podání podnětu je možné vyhledat prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud podnikatel jednal s úmyslem nedodat zaplacené zboží, mohly být naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin, může podat trestní oznámení a informovat o tom Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s jeho oznámením naloženo.

Je třeba si prostudovat obchodní podmínky slevového portálu, jestli neručí za dodavatele a v případě odstoupení od smlouvy či v případě nedodání zboží, by pak mohl spotřebitel vznášet nároky na vrácení peněz u něho. Velké slevové portály toto umožňují, ale je nutné si to ověřit v obchodních podmínkách. Bude-li uvedena tato možnost, tak bude postup stejný jako výše uvedený, ale vše bude adresováno slevovému portálu. Na stránkách portálu nakupvakci na http://www.nakupvakci.cz/cs/garance-spokojenosti/ deklaruje provozovatel portálu garanci spokojeného nákupu a reklamace. Výslovně uvádí, že stačí vyplnit reklamační formulář a v nejbližším možném termínu se ozve odpovědný pracovník, aby se spotřebitelem celou reklamaci vyřešil k plné spokojenosti.


Jana Králová

Uzavření stížnosti

Publikováno
27.4.2016 09:30, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Firma PR ASTEROID S.R.O. mi vrátila zpět částku 399,-. Takže vše je v pořádku dořešené.