Společnost


PR Asteroid s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#10131Nedodané zboží, nevrácená platba předem

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 1 den 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.03.2016, před 5 lety

Jana Stuchlíková

Znění stížnosti

Dne 5. 12. 2015 byl zakoupen přes slevový portál nakupvakci.cz voucher na fotoobraz o rozměrech 100x120 cm za 899 Kč. Následně byl 7. 12. 2016 tento voucher uplatněn při objednávce od dané společnosti, kdy bylo garantováno doručení do Vánoc (bylo potvrzeno telefonicky). Od 4. 1. 2016 začali urgence z mé strany ohledně dodání zboží, neustále se opakovaly pouze výmluvy a sliby (již bude v nejbližší době expedováno, byly dovolené, technické problémy atd.). Po 2 měsících od objednání (tj. 7. 2. 2016) jsem požádala o stornování mé objednávky a vrácení uhrazených peněz, jelikož nebyli schopni zboží dodat. Opět mi bylo slibováno, že peníze ihned zašlou, uběhl další měsíc a peníze nikde. Telefony už mi nezvedají, na mail neodpovídají...přes facebook a slevový portál vím, že obdobné problémy mají všichni zákazníci, kteří si zakoupili v prosinci voucher na toto zboží.


Produkt

fotoobraz 120 x 100 cm


Požadované řešení

Vrácení uhrazených prostředků (899 Kč) zpět na můj účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.3.2016 10:05, před 5 lety

V případě, že objednávka zboží byla stornována - zrušena na základě dohody smluvních stran, uplatní se obecná úprava odstoupení od smlouvy dle § 2001 a následující. Platí, že smlouva se ruší od počátku a strany zrušené smlouvy si mají vrátit, co si navzájem plnily dle pravidel o vydání bezdůvodného obohacení (§ 2993). Občanský zákoník stanoví, že se tak musí stát bez zbytečného odkladu, ale konkrétní lhůtu neupravuje. Není-li lhůta pro vrácení peněz mezi smluvními stranami stanovena, je nutné podnikatele k vrácení vyzvat a určit mu přiměřenou lhůtu, termín, do kdy má plnění vrátit. Nedodrží-li jej, bude mít spotřebitel vedle práva na vrácení kupní ceny i právo na zákonný úrok z prodlení.

Výzvu s uplatněním práva na vydání neoprávněně získané hodnoty je nutné adresovat a doručit tomu, kdo ji získal a drží. Písemná podoba není povinná, ale pro lepší důkazní pozici ji doporučujeme, nejlépe doporučeně s dodejkou. Výzva v tomto případě sehrává dvojí roli. Jednak plní funkci oznámení, že k obohacení na úkor jiného došlo a dále v souladu se zákonem určí splatnost, tj. okamžik, kdy se může spotřebitel svého nároku domáhat u soudu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.10.2016 14:22, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.