Společnost


PR Asteroid s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#10147Nedodání 9 fotoobrazů (cena 1731 Kč)

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.03.2016, před 5 lety

Jolana Kubíčková

Znění stížnosti

Stejné jako již níže popsané. I ty výmluvy. Jen jsem se již dostala do situace, kdy jsem odeslala odstoupení od smlouvy (dle § 1978 občanského zákoníku z důvodu nedodání zboží) dopisem s modrým pruhem přes českou poštu. Jelikož na email s odstoupení nebyla žádná reakce. Jednatel firmy pan Šmat dopis přijal...teď čekám co se bude dít.


Produkt

fotoobraz formát 40 x 50 cm (cena 299 Kč), 8 krát fotoobraz formátu 30 x 30 cm (cena 179 Kč/ks, celkem tedy 1432 Kč)


Požadované řešení

A chtěla bych spíše poradit co, když tak neučiní, podat podnět na českou obchodní inspekci???


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.3.2016 08:50, před 5 lety

České právo nezná institut hromadné žaloby. Za stavu současného právního řádu musí každý spotřebitel podat žalobu sám. Nicméně ve věcech ochrany práv spotřebitelů platí, že výrok pravomocného rozsudku je závazný i pro další osoby oprávněné proti žalovanému, pokud se jedná o tytéž nároky z téže právní skutečnosti. Pokud by tedy soud rozhodl ve prospěch spotřebitele, mohou ostatní oprávnění očekávat stejné rozhodnutí.

Spotřebitel může ještě před podáním žaloby k soudu naposledy vyzvat svého dlužníka, k dobrovolnému splnění. Předžalobní výzvu je žádoucí doručit druhé straně prokazatelným způsobem, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou. Ve znění výzvy uveďte přiměřenou lhůtu k plnění. Dodatečnou lhůtu na dobrovolné vrácení peněz nechte běžet ode dne doručení dopisu a v délce přiměřené s ohledem na okolnosti celé záležitosti. Poskytnutá lhůta však podle zákona nesmí být kratší než 7 dnů. Není důležité, vyhýbá-li se druhá strana přebírání poštovních zásilek a výzvu tak nepřevezme. Pro soud je podstatné její zaslání, nikoliv doručení. Jestliže spotřebitel předžalobní výzvu nezašle, nebrání to obrátit se na soud. Ten však nepřizná náhradu vynaložených nákladů na soudní řízení (soudní poplatek, odměna advokáta), i když ve sporu spotřebitel uspěje.

V tomto případě lze doporučit podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování spotřebitele, případně podvodu. Podmínkou trestní odpovědnosti v daném případě je sice způsobení škody alespoň ve výši 5000,- Kč, a spotřebitel zaplatil za zboží méně. Škoda se však sčítá. Jelikož se stížnosti na tuto společnost množí, předpokládáme, že již bylo podáno více trestních oznámení a hranice 5000,- Kč je překročena. Trestní oznámení lze podat ústně do protokolu, a to přímo na služebně Policie ČR či na Státním zastupitelství. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

V tomto případě by bylo možné podat hromadné trestní oznámení, kdy se mohou poškození dát dohromady, aby bylo z podání zřejmé, kolik je poškozených. Nicméně není to nutností. Policie ČR jedná z úřední povinnosti, a proto by měla podaná trestní oznámení vyhodnotit, sesbírat důkazy a stanovit další postup, který se bude reflektovat její zjištění.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.4.2016 21:34, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.4.2016 11:37, před 5 lety

Spotřebitelka nám zaslala následující vyjádření:

Jen chci reagovat na svou předchozí stížnost. Peníze mi byly vráceny. Ale stálo to dost úsilí. Jinak si myslím, že v této společnosti panuje značný chaos.