Společnost


TITAN spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:6
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#10167Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.03.2016, před 5 lety

Zdeněk Magnusek

Znění stížnosti

Dobrý den!
Dostal jsem od rodiny vánoční dárek-hodinky značky BT BENTIME (kód výrobku 1/1 -14967 A). Hodinky zakoupila moje dcera v Hodinářství O. Staník, Americká 72, Plzeň. Tyto hodinky jsou označeny značkou WATER RESISTANT, měly by tedy odolávat vzdušné vlhtosti.Po třech dnech od začátku nošení se mi začalo zamlžovat čelní sklo. Hodinky jsem nevystavil dešti ani stříkající vodě.
Proto dne 14.1.2016 odnesla dcera hodinky do prodejny k reklamaci. Dne 11. 2.2016 dostala dcera hodinky zpátky, s vyjádřením že dodavatel fa TITAN spol. s.r.o. reklamaci neuznává. Údajně je firma podrobila testům vodotěsnosti a neshladala závadu. Firma mi nabízela za 400 Kč opravu, což jsem odmítl. Hodinky mi přinesla dcera bez známek zamlžení skla. Po několika dnech nošení se opět hodinky zamlžily a tento stav trvá dodnes.
Ing. Zdeněk Magnusek


Produkt

hodinky BT BENTIME, číslo 1/1-14967 A


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz nebo výměnu zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.3.2016 17:39, před 5 lety

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží stanovené vlastnosti, může spotřebitel uplatnit reklamaci a požadovat primárně jeho bezplatnou opravu. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, lze žádat i dodání nové věci bez vad. Pokud žádná z předchozích alternativ není možná, je spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Namísto uvedených nároků lze vždy žádat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Uplatní-li spotřebitel reklamaci v prvních šesti měsících od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající, pokud reklamaci zamítá. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením soudního sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
24.3.2016 15:08, před 5 lety

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že se hodinky nenachází momentálně u nás na servise, nelze se k jejich stavu adekvátně vyjádřit.Zákazník si může hodinky poslat ke znovuposouzení technikem i vedením společnosti, která celý případ znovu prošetří.
S pozdravem
Fridrichovská
Titan s.r.o.


Zdeněk Magnusek

Uzavření stížnosti

Publikováno
25.3.2016 20:53, před 5 lety

Hodnocení:

Komentář: Vzhledem k tomu, že jsem pročet všechny případy stížností na společnost Titan a ani jeden nebyl vyřešen ve prospěch zákazníka, jsem si pomohl sám a nelituji ztráty možnosti závadu deále reklamovat.
Zdeněk Magnusek