Společnost


Alfita invest s.r.o.

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#10272Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

27 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.03.2016, před 5 lety

Martina Dobešová

Znění stížnosti

Dne 10.3.2016 jsem si objednala zboží a do dnešního dne 29.3.2016, i když bylo psáno, že zboží je skladem, mi nic nedorazilo.Bohužel tato společnost, po zaslaném emailu, že se mi ozvou do 24hod. mi do dnešního dne nezasla ani zboží ani informaci, kde nastala chyba.A teď jsem si již jista, že chyba je na straně dodavatele!!!
A potom buďte zdvořilí, když jsou mezi námi podvodníci!!!


Produkt

Flash disk 32GB


Požadované řešení

Požaduji zboží, které jsem si objednala.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.3.2016 11:54, před 5 lety

Kupní smlouva byla uzavřena a prodávající má povinnost dodat objednané zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu spotřebitelem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit podle § 1978 občanského zákoníku. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu. Až po uplynutí této lhůty se subjekt ocitá v prodlení a je nutné mu určit dodatečnou lhůtu k plnění.

To znamená, že spotřebitel má právo prodávajícího upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží s tím, že pokud v této lhůtě nebude zboží dodáno, lhůta již nebude prodloužena a bude platit, že marným uplynutím lhůty spotřebitel od smlouvy odstoupil (§ 1978 odst. 2 obč. zák.). Dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění lze poskytnout i mlčky. Po jejím marném uplynutí může spotřebitel od smlouvy odstoupit.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli tedy odstoupením vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li podnikatel na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (Alfita invest s.r.o., Praha 4, Braník, V podhájí 1186/14). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (dle § 573 občanského zákoníku). Zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči podnikateli takové právní jednání účinné, za předpokladu, že odesílatel je schopen prokázat odeslání zásilky.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Reakce společnosti

Publikováno
25.4.2016 16:55, před 5 lety

Vážený zákazníku,

zboží by mělo být již dodáno. Prosíme o potvrzení příjetí a omlouváme se za zdržení.


Martina Dobešová

Uzavření stížnosti

Publikováno
26.4.2016 09:24, před 5 lety

Hodnocení: