Společnost


Zdravotní prostředky s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#1029Dodané zboží v rozporu s kupní smlouvou

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 9 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
29.10.2013, před 8 lety

Hana Nechanická

Znění stížnosti

24.4.2013 jsem s manželem zakoupila skútr pro invalidy. Společnost měla v nabídce nový z výstavy nebo použitý. Při převzetí byl skútr vybitý, tudíž nešlo vyzkoušet, zda funguje. Vzhledem k tomu, že skútr neodpovídal tomu, co nám bylo nabídnuto - jevil známky opotřebení a vykazoval nedostatky jako vadný diplej atd. Z těchto důvodů byl prodejce kontaktován a byly vytčeny všechny nedostatky. Až v červenci nám bylo oznámeno, že prodejce zasílá náhradní skútr. Při jeho doručení si přepravce nechtěl převzít skútr reklamovaný. Vzhledem k tomu, že 3 měsíce po uplatnění reklamace jsme nedostali ani reklamační protokol ani nový skútr, od smlouvy jsme odstoupili. V září tohoto roku nám byl vystaven protokol k reklamaci.


Produkt

skútr pro invalidy


Požadované řešení

Vrácení kupní ceny v plné výši


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.10.2013 11:23, před 8 lety

Rozpor s kupní smlouvou se dle § 616 občanského zákoníku uplatňuje do prvních 6 měsíců od zakoupení výrobku. Vady byly vytčeny prodejci několik dní po zakoupení. Dle poskytnutých informací obdržel spotřebitel výrobek ne pouze z výstavy, ale již výrobek používaný. V rámci uplatnění rozporu s kupní smlouvou měl spotřebitel nárok na výměnu za výrobek, který bude pouze z výstavy, případně na vrácení kupní ceny.
Tím, že po uplatnění rozporu nebyl vystaven reklamační protokol, došlo k porušení § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Zároveň nebyla reklamace vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, tudíž spotřebiteli přísluší nárok dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
20.11.2013 08:16, před 7 lety

Nesouhlasíme s tímto tvrzením o porušení zákonů. Náš právní zástupce čeká na vyjádření p. Zeleného (právní oddělení společnosti Dtest) který se k tomuto případu vyslovoval při natáčení reportáže p. Tuny.
Jelikož informace poskytované naší společností jsou účelově a jednostranně manipulovány, dochází k jednostranným, účelovéým, manipulovatelným reportážím p. Tunou k likvidaci fyzické a psychické nás a likvidaci společnosti, bude nutné pokračovat právními kroky.
Vyjádření k reklamaci:
Zákazník nevyužil 22.4.2013 možnost zboží nepřebírat od dopravní společnosti - zboží by bylo ihned vráceno zpět do naší společnosti Zdravotní prostředky s.r.o, aniž by došlo k zaplacení.
Zákazník mohl sám vrátit zboží bez udání důvodu do 14-ti dnů od jeho zakoupení – neučinil.
Zákazník v emailu dne 16.5.2013 uvádí, že osobně přijede v jeho stanoveném termínu do naší pobočky, aby si sám vybral jiný typ skútru – neučinil. Servisní/reklamační list by byl vyplněn při předání skútru do provozovny – zákazník skútr nepředal.
Pokud by zákazník jednal v součinnosti a skútr předal, byla by reklamace vyřízena v zákonem stanoveném lhůtě..
Zákazník nevyužil naše nabídky na objednání dopravy naší společností v komunikaci:
19.4.2013 telefonicky – naše nabídka na objednání dopravy skútru zpět do naší provozovny.
6.5.2013 telefonicky – opět naše nabídka na objednání dopravy do naší provozovny.
17. května emailem – opět naše nabídka na objednání dopravy do naší provozovny.
16.7.2013 – objednali jsme na náklady naší společnosti obousměrnou dopravou z Prahy do Vsetína a zpět – námi zaslán na náklady společnosti stejný typ skútru – použitý, zapůjčen zcela zdarma jako výraz dobré vůle naší společnosti po dobu řešení reklamace, zákazník odmítl předat reklamovaný skútr – viz email zákazníka ze dne 19.8.2013. Mohl odmítnout přebírat tento náhradní skútr použitý stejného typu. Zákazník tento skútr zadržoval až do dne 7.11.2013.
16. srpna emailem – opět naše nabídka na objednání dopravy obou skútrů do naší provozovny.
19. srpna – zákazník odpovídá, že naši provozovnu by navštívil pouze za doprovodu policie ČR a po radě právníka odmítl zaslat skútr reklamovaný zpět, přičemž dále zadržuje poslaný náhradní skútr.
5. září emailem – naše nabídka na objednání dopravy obou skútrů do naší provozovny.
17. října emailem – opět naše výzva k předání obou skútrů dopravní společnosti dne 18.10.2013.
18. října a 21.října – námi objednána doprava o vyzvednutí reklamovaného a zdarma zapůjčeného skútru – zákazník odmítl zboží předat – náš zapůjčený i reklamovaný skútr.
18. října 2013 – naše telefonická komunikace se zákazníkem o předání obou skútrů dopravní společnosti.
21.října – zákazník opět již po několikáté odmítá předat oba skútry dopravní společnosti, reklamovaný i námi zapůjčený.
22. října zákazníka vyzývá náš právní zástupce o vrácení obou skútrů – bez odpovědi zákazníka.
30.října skládá naše společnost Zdravotní prostředky s.r.o. kupní částku reklamovaného skútru, aniž by měla možnost se od dne 19.4.2013 seznámit s jeho stavem, do advokátní úschovy. 19.4.2013 odcházel skútr z naší provozovny k zákazníkovi.
30.října zákazníka informuje právní zástupce společnosti Zdravotní prostředky s.r.o., že po nevybíravém a neopodstatněném nátlaku médií –p. Tunou odstupujeme od kupní smlouvy a naše společnost složila částku do advokátní úschovy, čímž žádá o vrácení obou skútrů.
7.11.2013 – po informaci z Dtestu od paní Málkové, že zákazník tento den předá konečně oba skútry do provozovny prodávajícího. Předání byl přítomen p.Tuna, který předání řídil, aniž by byl rodinný příslušník zákazníka - p. Nechanického nebo měl plnou moc k zastupování. Tento den p. Nechanická – zástupce zákazníka sděluje, že reklamovaný skútr neměli celou dobu u sebe a reklamovaný skútr byl zaslán údajně již dříve do Prahy, aniž bychom byli informováni.
7.11.2013 – z advokátní úschovy v hotovosti předána částka zástupci zákazníka paní Nechanické.
Nesouhlasíme se stanoviskem o porušení zákonů, protože do dne 7.11.2013
nebyl reklamovaný skútr doručen do provozovny společnosti, aby mohlo být
započato reklamační řízení a společnost neměla jakoukoliv možnost se stavem obou skútrů seznámit. Dle par. 19 odst. 1 z. č. 634/92 Sb. je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, což jsme byli připraveni učinit.
Po zapojení společnosti Dtest, vzniklo řešení situace a naše zboží nám mohlo být konečně vráceno do provozovny, ač jsme několikrát zákazníka,(naše společnost i náš právní zástupce), vyzývali k vrácení a on tak neučinil a reklamaci záměrně prodlužoval a zdržoval. Reklamace by byla vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, pokud by byl produkt vrácen do naší společnosti.
Naše společnost v uvedeném případě nesouhlasí s postupem zákazníka, jednostranné, účelové a neobjektivní reportáže vytvořené p. Tunou a žádné další informace poskytovat nebudeme, jelikož dochází k jejich účelovému zneužití a naše společnost bude pokračovat právními kroky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.12.2013 12:38, před 7 lety

Dle nám dostupných informací spotřebitel uplatnil v rámci rozporu s kupní smlouvou odstoupení od kupní smlouvy. V rámci odstoupení jsou dle § 48 občanského zákoníku povinné obě strany vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
Vzhledem k tomu, že prodejce původně zajistil odvoz výrobků, ale nebylo jej využito, byly výrobky dopraveny do provozovny prodejce již na náklady spotřebitele. Po doručení zboží do provozovny prodejce byly spotřebiteli vyplaceny uhrazené finanční prostředky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.2.2014 16:35, před 7 lety

Vzhledem k tomu, že kupujícímu byly navráceny uhrazené finanční částky, čímž byl spor vyřešen s uzavřením dohody a řešení stížnosti tak může být ukončeno.