Společnost


ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#10337Vnucení výrobku a neuznání reklamace i nemožnost odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

10 měsíců 14 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.04.2016, před 5 lety

JANA NOVOTNÁ

Znění stížnosti

DOBRÝ DEN MÁM UŽ DESET LET ZAPLACENÝ VELKÝ KÁVOVAR KTERÝ MI DODNES NEDODALI I KDYŽ JSEM SHTĚLA ODSTOUPIT OD SMLOUVY NEBYŮO MI TO UMOŽNĚNO S TÍM,ŽE S TÍM MUSÍ SOUHLASIT OBĚ STRANY DOPLACENO TO BYLO V LISTOPADU 2003 A NAVÍC JSEM DOSTALA POZVÁNKU NA VÝLET COŽ BYLO NEZÁVAZNÉ A PRÝ NEBUDE ŽÁDNÁ PŘEDVÁDĚČKA-BYLA A BOHUŽEL JSEM NA NÍ BYLA DONUCENASI VZÍT DVA VYSAVAČE KTERÉ JSEM NECHTĚLA MŮJ ZÁJEM BYL O TAKZVANOU KACHNU BYLA NA VÝROBU PÁRY TU JSEM NEDOSTALA KÁVOVAR JSEM NECHTĚLA A ROVNOU JSEM PÍSEMNĚ VYPOVĚDĚLA SMLOUVU VE STANOVENÉ LHŮTĚ 14 DNŮ ALE BYLO MI ZDĚLENO,ŽE ONI S TÍM NESOUHLASÍ A ŽE MUSÍM TENTO KÁVOVAR ZAPLATIT STÁL 25000 JE ZAPLACENÝ CELÝ A JEŠTĚ CHTĚJÍ DALŠÍCH 10000 PO VÝLETU BYLA AKCE NA PŘEDVEDENÍ VÝROBKŮ A VNUTILI MI VYSAVAČE KTERÉ NIKDO U NÁS NECHTĚL REKLAMACI NEUZNALI A VYSAVAČE NEPŘEVZALI DALA JSEM JEDEN Z NICH DO OPRAVY A BYLO MI PO TÝDNU ZDĚLENO,ŽE JE NEOPRAVITELNÝ A DOMA JE DALŠÍ KTERÝ VYROBÍ JEN PÁRU ALE VYSÁVÁNÍ V NĚM NEJDE NEHEDĚ NA TO ŽE V SOUPRAVĚ CHYBĚLA VĚTŠINA DÍLŮ KTERÉ NA OBRÁZCÍCH BYLY ZOBRAZENY PÁROU NEVYSAJI ANI DROBEČEK JE TO TĚŽKÉ A MÁM TO POSLAT ZPĚT S TÍM,ŽE MI POŠLOU JINÝ ALE MUSÍ TO BÝT KOMPLETNÍ-ASI TĚŽKO NEDOSTALA JSEM NIC KOMPLETNÍHO JEN ZMETKY A VYSAVAČ KTERÝ SÁM VÁŽÍ PŘES CCA 6KG MÁ POŠTOVNÉ STÁT JAK MI ŘEKLI POUHÝCH 60KČ NA POŽÁDÁNÍ POŠT.DORUČOVATELKY JE VÁHA S AVIZOVANOU CENOU POSLÁNÍ K NIM MNOHEM VYŠŠÍUŽ JSEM TO VZDALA PRO JEJICH NEOCHOTO KOMUNIKOVAT JEŠTĚ BYLI VULGÁRNÍ A DALI MI EXEKUCI NA VŠE TAKŽE MUSÍM VŠE ZAPLATIT 2X TO JE CHOVÁNÍ ŽE TO NEMÁ CHYBU.NOVOTNÁ JANAMOHL BY MI NĚKDO POMOCI PROSÍM.NECHODÍM ŽIJI V KAMENICKÉM ŠENOVĚ JE TO KOPCOVITÝ TERÉN A MÁM JEN MANUÁLNÍ VOZÍK A DO KOPCŮ TO NEZVLÁDÁM.DĚKUJI.email-novotnajska@centrum.cz dodnes čekám jak se k celé věci postaví.


Požadované řešení

prosím vrácení peněz a omluvu i finanční omluvu v hodnotě 500000kč za urážky od někteých lidí této fyrmy


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.4.2016 14:32, před 5 lety

Jelikož z popisu stížnosti vyplývá, že zboží bylo zakoupené před účinností v současnosti platného občanského zákoníku z. č. 89/2012 Sb., tak se právní vztahy založené kupní smlouvou budou řídit zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Podle § 57 odst. 1 občanského zákoníku ve znění platném v listopadu 2003 (tedy v době, kdy byla smlouva uzavřena) má spotřebitelka právo od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání, odstoupit do lhůty 7 dnů od jejího uzavření. Pokud nedošlo ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může spotřebitelka od smlouvy odstoupit do 1 měsíce. Nebyla-li spotřebitelka o tomto právu poučena, má může dokonce od smlouvy odstoupit do jednoho roku od jejího uzavření.

Odstoupila-li spotřebitelka od kupní smlouvy, ruší se smlouva od počátku a společnost je povinna vrátit spotřebitelce přijaté peněžité plnění. Pokud společnost nevrátí peněžní prostředky ani ve lhůtě, kterou jí spotřebitelka stanovila, zadržuje tyto peněžní prostředky neoprávněně. V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení, neboť společnost se obohatila na základě právního důvodu, který ale odpadl. Kdo se bezdůvodně obohatí, má povinnost plnit bezprostředně po výzvě. Pokud tento závazek nesplní řádně a včas, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

V daném případě však bude problém s vymahatelností práva, neboť právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se promlčí za dva roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil, nejpozději se však právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení promlčí za tři roky, a jde-li o úmyslné bezdůvodné obohacení, za deset let ode dne, kdy k němu došlo.

Spotřebitelce doporučujeme, aby vyhledala právní služby a celou věc prodiskutovala s advokátem (seznam advokátů je mimo jiné možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/advokati). Pokud společnost nutí spotřebitele ke koupi výrobků násilím nebo pohrůžkou násilí, jedná se o agresivní obchodní praktiku, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na Českou obchodní inspekci. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2016 18:30, před 5 lety

Společnost nám zaslala následující vyjádření:

"Možnost odstoupení od kupních smluv uzavřených do 31.12.2013 upravoval tzv. starý občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., § 57). Odstoupení bylo možné do 14-ti nebo 30-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud byla kupní smlouva uzavřena mimo provozovnu společnosti zapsanou v ŽR. V případě odstoupení od smlouvy by peníze zákaznice zpět obdržela do 14-ti dnů. Pokud k odstoupení v tomto termínu nedošlo nebo nebyl zákonný nárok na odstoupení od smlouvy, trvala společnost na plnění smlouvy. V případě, že by závazek kupujícího nebyl splněn, mohla být smlouva soudně vymáhána.
Konkrétně se k možnosti odstoupení, exekuce a reklamace nemůžeme vyjádřit bez uvedení čísla kupních smluv případně bez sdělení dalších identifikačních údajů o kupujícím. Kupující má možnost se na nás obrátit, dodatečně jednotlivé případy prověříme.

Kontakt na ZC:
Servisní středisko
K Vypichu 1119, 252 19 Rudná u Prahy, Česká republika
servis@zepter.cz
Provozní doba:
pondělí – čtvrtek: 7:30 – 16:00
pátek: 7:30 – 14:00

Informace o reklamacích a opravách
Tel.: 420 311 331 887

Náhradní díly
Tel.: 420 311 331 822
nahradnidily@zepter.cz"

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitelku, která má možnost na vyjádření společnosti reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.2.2017 11:51, před 4 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.