Společnost


PR Asteroid s.r.o.

Počet nahlášených stížností:11
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#10342Nedodání zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 měsíců 3 dny

Detail stížnosti

Publikováno
04.04.2016, před 5 lety

Darina Dvorská

Znění stížnosti

13.ledna jsem uplatnila u této společnosti voucher na fotoobraz, který měl být dodán do 14 dnů. Bohužel dodnes i přes několikeré urgence fotoobraz ani své peníze nemám. Každý týden se dozvím, že fotoobraz přijde do konce následujícího týdne. Minulý týden mi pán řekl, že když mi fotoobraz nepřijde, vrátí mi peníze. Od té doby mi ovšem nebere telefon a ani dnes 4.4. nemá telefon zapnutý. Kontaktovala jsem i slevový server Nákup v akci, jeho výzvy, aby byla moje věc vyřešena, jsou však naprosto bezzubé.


Produkt

fotoobraz rozměr 120 x 100 cm


Požadované řešení

odeslání fotoobrazu nebo vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.4.2016 09:20, před 5 lety

V případě nákupu prostřednictvím slevového portálu je třeba si prostudovat všeobecné obchodní podmínky, ve kterých bude uvedeno, zda-li je kupní smlouva uzavřena přímo se slevovým portálem anebo obchodníkem (prodejcem zboží či poskytovatelem služby). Pokud by byla kupní smlouva uzavřena s prodejcem zboží musí se spotřebitel nejprve pokusit domluvit přímo s ním na poskytnutí plnění.

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu.

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat výzvu k plnění a případně i odstoupení od smlouvy písemně, nejlépe doporučeně s dodejkou (doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení), a to z důvodu prokazatelnosti v případě soudního sporu.

Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, je tedy možné obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více informací o podání podnětu je možné vyhledat prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud podnikatel jednal s úmyslem nedodat zaplacené zboží, mohly být naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin, může podat trestní oznámení a informovat o tom Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s jeho oznámením naloženo.

Obchodní podmínky slevových portálů v některých případech přímo stanoví, že ručí za dodavatele a v případě odstoupení od smlouvy či v případě nedodání zboží, by pak mohl spotřebitel vznášet nároky na vrácení peněz u slevového portálu. Velké slevové portály toto umožňují, ale je nutné si to ověřit v obchodních podmínkách. Bude-li uvedena tato možnost, tak bude postup stejný jako výše uvedený, ale vše bude adresováno slevovému portálu. Na stránkách portálu nakupvakci na http://www.nakupvakci.cz/cs/garance-spokojenosti/ deklaruje provozovatel portálu garanci spokojeného nákupu a reklamace. Výslovně uvádí, že stačí vyplnit reklamační formulář a v nejbližším možném termínu se ozve odpovědný pracovník, aby se spotřebitelem celou reklamaci vyřešil k plné spokojenosti.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.11.2016 09:03, před 4 lety

Od spotřebitelky jsme obdrželi následující sdělení:

"Společnost se ozvala, peníze vrátila."

Na základě výše uvedeného stížnost uzavíráme, neboť spor byl vyřešen.