Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:376
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:14
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

47%
53%
Toto skore je založeno na 155 stížnostech.

#10464Zamítnutá reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.04.2016, před 4 lety

Josef Kašpar

Znění stížnosti

Reklamoval jsem osobní automobil Škoda Octavia spz: 6B48517, win: TMBHS21Z872051573 z důvodu vadného filtru pevných částic. Upřímně nechápu vaší reklamu „prodáváme kvalitní prověřené vozy“ když se filtr pevných částic ucpal po ujetí pár set kilometrů. Pouhé napojení na diagnostiku muselo potvrdit limitní stav filtru, přesto byl vůz dán do prodeje důvěřivým klientům. V inzerátu vyhlédnutého vozu se uvádělo dobrý technický stav. Při zkušební jízdě prodávající vůz vyloženě chválil. Bohužel, při podpisu smlouvy mi byl podstrčen k podpisu protokol o zkušební jízdě, kde bylo uvedeno, že vůz je kategorie D, velmi špatného technického stavu, na což mi nikdo výslovně neupozornil a já to nevědomě podepsal. Na toto se samozřejmě odkazujete ve vyjádření k reklamaci a na základě toho nebyla moje reklamace uznána. Jste opravdu profesionální společnost, která prodává nepojízdné křápy. Nájezd 300km 12hodin hodin od koupi a stop. Bravo. Dle zákona se na každou vadou která se projeví do šesti měsíců od koupi hledí jako na vadu která byla již v době prodeje.


Produkt

Škoda octavia combi 2006


Požadované řešení

Odstoupení od smlouvy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.4.2016 09:39, před 4 lety

Prodávající má vůči kupujícímu širokou informační povinnost, plynoucí z § 9 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"). Neuvede-li prodávající účelově důležitý údaj, dle § 5 odst 1 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele, dopouští se správního deliktu dle § 24 odst. 1 písm. a) tohoto zákona. Dozorovým orgánem v této oblasti je Česká obchodní inspekce, k níž je možné podat podnět pro porušení zákona o ochraně spotřebitele a autobazaru může být následně uložena vysoká pokuta. O podobnou situaci by se jednalo v případě, kdy by prodávající použil nepravdivý údaj dle § 5 odst. 1 písm. a) téhož zákona.

V případě zamítnuté reklamace se může spotřebitel obrátit na soudního znalce z oboru a se soudně-znaleckým posudkem rozporovat závěry reklamace. Náklady na znalečné, pokud posudek vyzní ve prospěch spotřebitele, je možno požadovat dle ustanovení § 1924 zákona 89/2012 Sb., po prodejci z titulu účelně vynaložených nákladů, souvisejících s uplatněním reklamace.

Seznam soudních znalců je k nalezení na stránkách www.justice.cz.

Nicméně ani soudně-znalecký posudek vyznívající ve prospěch spotřebitele nemusí obchodníka přimět k tomu, aby změnil názor. V takovém případě bude třeba hájit práva soudní cestou. Doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Reakce společnosti

Publikováno
18.4.2016 11:34, před 4 lety

Vážený pane Kašpare,
mám informaci, že kolegové se s Vámi již spojili ohledně řešení. Dejte pak prosím vědět, jak jste byl spokojený.
Děkuji, Jitka Míková, AAA AUTO


Josef Kašpar

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.4.2016 20:06, před 4 lety

Dobrý den, ano, skutečně jsem již byl kontaktován. Záležitost je v podstatě vyřešena, ale určitě né k mé spokojenosti. Jediné čeho jsem se dočkal, byla nabídnuta finanční kompenzace ve výši deset tisíc korun. Ve snaze vyhnout se dalším průtahům jsem nakonec s touto nabídkou souhlasil. Přeci jen už mám auto měsíc nepojízdné před domem a potřebuji jezdit. Kvůli tomu jsem také auto kupoval a dnes lituji, že právě v AAA. Oprava byla vyčíslena na 35 tisíc a to jen tento jeden nejzávažnější problém. Spousta dalších menších komplikací ani neřeším. Dle zákona se takto rychlá porucha bere jako že byla již v době koupi a mám nárok na odstoupení od smlouvy. Na tuhle možnost nikdo nereflektoval. Finanční kompenzace je vzhledem k ceně opravy spíše výsměch. Navíc jsem musel podepsat, že se vzdávám jakýchkoli dalších řešení, tudíž případnou další závadu už ani reklamovat nemohu. Za tu směšně nízkou kompenzaci mohu tak akorát nechat filtr pevných částic regenerovat bez záruky a doufat, že chvíli vydrží. Takže ač nerad musím říci, že jsem s výsledkem velmi nespokojený.

Reakce společnosti

Publikováno
27.4.2016 14:40, před 4 lety

Dobrý den,
záležitost tedy byla vyřešena a ze strany společnosti již není nic dalšího k doplnění.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2016 09:30, před 4 lety

Ujednání ve smlouvě uzavřené mezi podnikatelem a spotřebitelem, které vylučuje nebo omezuje spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy, je dle § 1814 písm. a) občanského zákoníku zakázané. K takovému ujednání se nepřihlíží, ledaže se jej spotřebitel dovolá. Spotřebitel tedy může věc znovu reklamovat, pokud se vada na vozidle opět projeví.

Jelikož společnost již nemá nic, co by k případu doplnila, žádáme spotřebitele o uzavření stížnosti.


Josef Kašpar

Uzavření stížnosti

Publikováno
20.5.2016 10:38, před 4 lety

Hodnocení:

Komentář: Bohužel, v této záležitosti nelze již více udělat. Moje chyba, že jsem důkladně neprostudoval všechny papíry a podepsal něco, co bylo vyřčeno úplně jinak. Ráda pro všechny, jež chtějí koupit vůz v AAA. Důkladně čtěte nejen smlouvu, ale všechny předávací protokoly. Přestože prodávající automobil vychválí až do nebe, v předávacím protokolu o zkušební jízdě vždy uvádějí, že se jedná v podstatě o nepojízdný vrak. Tento protokol je šikovně podstrčen při podpisu ke smlouvě a kupující kolikrát ani neví, že jej podepisuje. Pak se těžko řeší reklamace, když při koupi podepíšete souhlas s technickými nedostatky. NENAKUPOVAT V AAA!