Společnost


CSR & Protikorupcnilinka.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#10478Zrušení účtu u CERD

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 23 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.04.2016, před 5 lety

Petr Váňa

Znění stížnosti

Dobrý den, nedávno v návalu zvědavosti jestli něco někde nedlužím, jsem se registroval v Centrálním registru dlužníků a objednal si výpis z registru dlužníků za 300,- a službu MOJE ZÁVAZKY za 2000,- tyto dvě objednávky jsem samozřejmě zaplatil. Nyní jsem bohužel zjistil, že jsem naletěl a že je je to prakticky k ničemu. A proto bych chtěl zrušit registraci, ale zjistil jsem, že to nelze bez ověřeného účtu, který musí mít notářem ověřený podpis a je u toho prý poplatek za zrušení 500,-. Chtěl jsem se tedy zeptat jestli je možnost je nějak právní cestou požádat o zrušení účtu nebo alespoň o výmaz údajů. Na e-maily nereagují a telefonická podpora taky prakticky neexistuje.

Díky za jakékoliv rady.


Produkt

www.centralniregistrdluzniku.cz


Požadované řešení

Smazání účtu nebo alespoň výmaz os. údajů.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.4.2016 10:44, před 5 lety

Doporučujeme zaslat výpověď uzavřené smlouvy písemně doporučeným dopisem s dodejkou na adresu poskytovatele služby dle veřejného rejstříku (CSR & Protikorupcnilinka.cz s.r.o., Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1724/129) spolu s žádostí o vymazání osobních údajů z databáze. Požadavek na notářské ověření je dle našeho názoru vzhledem ke způsobu uzavření smlouvy nepřiměřený. Výpověď je jednostranný úkon, pro její účinnost tedy postačuje když bude druhé straně doručena. Doporučujeme zrušení smlouvy zaslat společnosti písemně s dodejkou a zároveň, pokud to je možné kopii zaslat mailem. Všechny doklady si uchovejte, protože je možné, že CERD na ukončení smlouvy nebude reagovat.

Nereaguje-li podnikatel na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (adresát) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči podnikateli takové právní jednání účinné. Z důvodu prokazatelnosti si uschovejte pro případ sporu veškeré doklady o zaslaných písemnostech společnosti, rovněž i doklady o případně proběhlé komunikaci.

Spotřebiteli doporučujeme zaslat společnosti žádost o odstranění osobních údajů z databáze společnosti (doporučeně s dodejkou z důvodu prokazatelnosti). Zpracování osobních údajů je obvykle v souladu se zákonem, ale pokud vysloví spotřebitel písemně svůj nesouhlas, pak musí dotyčný obchodník jeho osobní údaje z databáze odstranit (viz § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů). Pokud by tak neučinil, jednalo by se o porušení zákona o ochraně osobních údajů.

Nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů je nutné vyslovit dle uvedeného zákona písemně (tzv. Žádost o odstranění osobních údajů z databáze). To se může stát buď dopisem (z důvodu prokazatelnosti jednání doporučeným s dodejkou) nebo i e-mailovou zprávou na adresu toho, kdo databázi vede. Pokud spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinna to respektovat.

Bude-li podnikatel ignorovat uvedenou žádost o vyřazení z databáze, může spotřebitel podat podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podání by mělo směřovat k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. 420 234 665 555, www.uoou.cz.

Centrální registr dlužníků není oficiální databázi a jako takový nemá ani závaznou vypovídací hodnotu. Vypovídající článek o společnosti byl zveřejněn na aktuálně.cz (http://zpravy.aktualne.cz/finance/centralni-registr-dluzniku-vydava-bezcenne-papiry-klame-dal/r~e46292a2428711e5974b0025900fea04/) nebo dTestem na https://www.dtest.cz/clanek-3037/neni-registr-jako-registr.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.11.2016 10:32, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.