Společnost


Aradea s.r.o.

Počet nahlášených stížností:61
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#10537Nevyřešená reklamace - překročená lhůta

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 13 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
19.04.2016, před 4 lety

Adéla Nergerová

Znění stížnosti

Koupila jsem si telefon od firmy Arol.cz, přes internetový eshop na podzim roku 2014 a vše bylo v pořádku, telefon fungoval až do prosince roku 2015, poté jsem ho dala do reklamace, byl mi vrácen o týden později než je reklamační lhůta, což jsem přežila s tím, že tedy telefon bude fungovat, ale telefon hned po zapnutí opět nefunkční, poslala jsem tedy ihned zpět a od 23.2. telefon stále nemám, což jsou nyní již dva měsíce, firmu urguji každý den, ale buď bez odpovědi nebo odbití, že telefon bude za týden, jejich týden trvá už měsíc.
Chtěla jsem po nich vrácení peněz, to mi paní Procházková - co vyřizuje reklamace, napsala, že jsem o prodloužení lhůty dodání věděla a podobně, vymýšlí si, že zjistili další závady, proto to trvá tak dlouho.
Opravdu bych byla ráda, kdyby se mi vrátil telefon, popřípadě peníze.


Produkt

telefon THL 4400


Požadované řešení

Ráda bych obdržela plně funkční telefon, protože jsem s ním byla až do reklamace spokojená, pokud telefon nezle vrátit ve stavu, kdy ho budu moci plně využívat, tak bych ráda vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.4.2016 10:35, před 4 lety

Prodávající nebo jím pověřený pracovník má povinnost o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebiteli vznikne právo od smlouvy odstoupit dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Pokud prodávající argumentuje tím, že spotřebitle o podloužení reklamační lhůty vyrozuměl, nelze toto považovat za relevantní. Zákon hovoří o vzájemné dohodě obou stran, jednostranným prohlášením podnikatele tak nelze zákonnou lhůtu prodloužit.

Odstoupení od smlouvy je vhodné zaslat formou doporučeného dopisu s dodejkou. K jeho formulaci lze využít tento volně dostupný vzor: https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace

Reakce společnosti

Publikováno
1.9.2016 15:12, před 3 lety

Vážená paní Nergerová,


velmi nás mrzí, že se na telefonu objevila dvakrát stejná závada. Bohužel druhou závadu provázely navíc další komplikace, které se našim technikům již nepodařilo odstranit. Řešení proběhlo VRÁCENÍM PENĚZ, které jsme provedli v červenci.

Od 1.1.2016 jsme přijali a vyřešili více než 1200 reklamací, bohužel vinou lidského faktoru mohlo v řádu několika desítek případů dojít k podobným komplikacím, např. k takovémuto zdržení. Za toto prodlení, které vzniklo patrně selháním liského faktoru, se tedy ještě jednou omlouváme a věříme, že vrácení peněz pro Vás bylo dostatečnou kompenzací.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.10.2016 22:00, před 3 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.11.2016 09:18, před 3 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.