Společnost


Jan Kratochvíl

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#10565Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
21.04.2016, před 7 lety

Radmila Hopjanová

Znění stížnosti

13. listopadu 2015 jsem si koupila v prodejně v Jihlavě černé elastické rifle. Při prvním použití jsem z nich cítila nesnesitelný chemický zápach - v kanceláři jsem musela větrat, škrábalo mě z toho v krku. Hned druhý den jsem je tedy vyprala na 30°C, ale zápach byl prakticky stejný. Vyprala jsem je ještě jednou na 30°C, ale stejně od nich zapáchala celá koupelna. Šla jsem je tedy 30.11. 2015 reklamovat (reklamační list mám), ale bylo mi sděleno, že se to ještě nikomu nestalo, že jsem je prala v nevhodném pracím prostředku, ať je vyperu na 60°C v obyčejném pracím prášku, že by jim reklamaci dodavatel neuznal. Vyprala jsem je 2x na 60°C, ale kalhoty dále zapáchají i ve skříni. Obávám se je nosit pro možné zdravotní riziko.


Produkt

BIGREY BLUE, model -718, W:37, L: 32, FABRIC: 30, 1683, 96%cotton, 4% lycra


Požadované řešení

Přála bych si vrácení finanční hotovosti.
Děkuji za vyřízení stížnosti. Hopjanová Radmila


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.4.2016 11:00, před 7 lety

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že věc je při převzetí kupujícím bez vad, tedy že má zákonem stanovenou jakost v době převzetí. Touto jakostí se rozumí mimo jiné, že věc se hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, zákon předpokládá, že věc byla vadná již při převzetí. Zákonnou domněnku o existenci vady při převzetí může prodávající vyvrátit pouze důkazem, že věc v době předání vadu neměla, nestačí to tedy jen tvrdit.

Pokud prodávající opak neprokáže, spotřebitel může trvat na řádném vyřízení reklamace a požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Žádat lze namísto uvedených nároků i přiměřenou slevu.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením soudního sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Spotřebitel má ze zákona o ochraně spotřebitele nárok na písemné potvrzení a náležité odůvodnění zamítavého stanoviska k uplatněné reklamaci, tak aby bylo přezkoumatelné znalcem z oboru, popřípadě v soudním řízení. Plnění této povinnosti prodávajícího podle § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele dozoruje Česká obchodní inspekce, které může spotřebitel podat podnět k zahájení kontroly u podnikatele, pokud se podnikatel nebude uvedeným ustanovením zákona řídit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.10.2016 11:19, před 7 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován, bohužel však dosud neprojevil zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.