Společnost


HP TRONIC Zlín spol. s r.o. (dříve DATART INTERNATIONAL,a.s.)

Počet nahlášených stížností:167
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#1064Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

9 měsíců 11 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.11.2013, před 8 lety

Milan Goláň

Znění stížnosti

Display čtečky Amazon Kindle po měsíci od koupě je rozdělen přímkou přesně na dvě poloviny - jedna je bílá, druhá normálně zobrazuje text. Softwarová chyba. Přístroj nenese žádné známky mechanického poškození. Používáno vždy v orig. ochranném obalu. Důvod zamítnutí mechanické poškození.Prý tento typ poškození vznikne zvýšeným tlakem na display (klíče v tašce, PET láhev atd.).Prý se to děje velmi často!!! Požadavek, aby přístroj odeslali výrobci k posouzení - zamítnut. Jak jinak ale má výrobce dostat zpětnou vazbu, že vyrábí zmetky? Budeme je kontaktovat sami. Posouzení provedla spol. ACOMP s.r.o. bez uvedení mechanika, který to provedl. V balení nebyly ani záruční podmínky. V informacích o používání pouze varování ohledně vody, ale že se to nesmí nosit v tašce ani zmínka. Koupeno v Ostravě Datart Avion park. Koupeno 5.7.2013 reklamováno 28.8.2013.


Produkt

Amazon KinAmazon Kindle 5 černý sponzorovaná verze - čtečka e-knih, 6" E-ink displej. Sériové číslo B023170225040BGV


Požadované řešení

Okamžitá výměna přístroje, tak jak je běžná praxe u výrobků Amazon po celém světě při problémech do 6 měsíců od koupě. Informování výrobce o těchto, jak mi bylo řečeno pracovníky reklamace, velmi častých závadách přístrojů prodaných společnosti DATART - zda třeba nešlo o vadnou sérii, popřípadě stáhnutí těchto výrobků z prodeje. Při prodeji informovat nakupující o tom, že se výrobek může nosit v tašce pouze sám, nic jiného tam nesmí být, ať už je výrobek v ochranném obalu či nikoli, a současně přikládat záruční podmínky včetně tohoto poučení.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.11.2013 14:32, před 8 lety

Pokud se vada na zboží vyskytne do 6-ti měsíců ode dne převzetí, má se za vadu existující již při převzetí. Tuto vyvratitelnou domněnku stanoví občanský zákoník v §616 odst. 4. Takovou domněnku lze vyvrátit jedině důkazem o opaku. Prodejce tedy musí prokazát, že prodal spotřebiteli bezvadné zboží.
Žádnou povinnost zaslat zboží na posouzení výrobci zákon prodejci při vyřizování reklamace neukládá.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.8.2014 15:06, před 7 lety

Společnost se nerozhodla spory prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz řešit. Vzhledem k tomu, že služba je založena na principu dobrovolnosti, bude nutné z tohoto důvodu stížnost uzavřít.
V případě, že má spotřebitel zájem i nadále ve sporu pokračovat, bude nutné obrátit se na příslušný občanskoprávní soud s žalobou. Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat společnosti předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu.