Společnost


BEZVASPORT s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#10715Neuznaná reklamace trička

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 24 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.05.2016, před 5 lety

Miroslav Snížek

Znění stížnosti

Dobrý den,

dnes jsem obdržel zamítavé stanovisko k reklamaci trička od firmy BEZVASPORT s.r.o.. Po prvním vyprání (všechny instrukce týkající se praní dodrženy) se z trička začal odlupovat potisk. Reklamace vrácena jako neodůvodněná neboť " Reklamační dobu nelze zaměňovat s životností výrobku tj. dobou, po kterou při správném používání a ošetřování může vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě a agresivitě jeho používání vydržet."

S vyjádřením BEZVASPORT s.r.o. nesouhlasím neboť se domnívám, že potisk trička má vydržet více než jedno vyprání (nehledě na to kdy v průběhu záruční lhůty bylo tričko použito a vypráno) a proto postupuji stížnost, dle instrukcí z reklmačního protokolu, serveru www.vasestiznosti.cz

Děkuji a jsem s pozdravem


Produkt

Triko Kilpi Evans


Požadované řešení

Výměna trička nebo vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.5.2016 09:52, před 5 lety

Záruku nelze vždy ztotožňovat s životností výrobku. Obzvlášť u oděvů je nutné přihlédnout k frekvenci užívání a péčí o ní. Jestliže prodávající zamítne reklamaci a již uplynulo více než šest měsíců od převzetí věci, je na spotřebiteli, aby prokázal, že se o vadu jedná. To lze také prokázat znaleckým posudkem. V případě, že je spotřebitel přesvědčen, že se o vadu jedná, doporučujeme konzultaci se znalcem v oboru. Seznam znalců je na www.dtest.cz/soudni-znalci nebo na www.justice.cz

Pokud se však vada na věci projevila během 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající. Ten by měl zejména prokázat, pokud reklamaci zamítá, že zboží bylo při převzetí bez vad, nebo prokázat, že tato konkrétní vada byla způsobena spotřebitelem a tím vyloučit, že byla na zboží přítomna při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající opak neprokáže, spotřebitel může trvat na řádném vyřízení reklamace a požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Žádat lze namísto uvedených nároků i přiměřenou slevu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.10.2016 16:19, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.