Společnost


HUMANIC CZ spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:46
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#10817Neuznaná reklamace obuvi

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 17 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.05.2016, před 4 lety

Libor Směja

Znění stížnosti

Dne 20.4.2015 jsem v prodejně Humanic v OC Chodov v Praze zakoupil obuv Mustang za 1599,-Kč. O rok později, dne 21.4.2016 jsem reklamoval vady obuvi, kdy umělá kůže je uvolněná a odlepují se okraje gumové podrážky.
Reklamace byla zamítnutá s odůvodněním: Uplatnění vad zboží nebylo provedeno bezodkladně po jejich zjištění, čímž nebyl splněn zákonný požadavek uplatnění odpovědnosti za vady. Obuv byla dlouhodobě užívána s projevenou vadou, což je patrné z rozsahu poškození. (Prasklá podešev, odlepená podešev po obvodě, olupující se vrchní materiál a popraskaný).


Produkt

Pánská obuv 2-24-11-1587-8, velikost 46


Požadované řešení

Chtěl bych zboží vyměnit za zboží bez vad, protože si nejsem vědom žádné chyby ze své strany a je jasné že se jedná o nekvalitní zboží, byť nesoucí na sobě logo renomované značky. Za podobné peníze mám již 3 roky německé boty Bama a neshledávám na nich žádné známky opotřebení a používání. Toto se o Mustang botech nedá říci ani náhodou.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2016 08:04, před 4 lety

Zamítl-li prodávající reklamaci, která byla uplatněna po uplynutí 6 měsíců od převzetí věci ve smyslu § 2161 odst. 2 občanského zákoníku a spotřebitel se zamítnutím a jeho důvody nesouhlasí, je na spotřebiteli, aby prodávajícímu prokázal, že se jedná o závadu, na kterou se vztahuje záruka. V daném případě, že vady reklamovaného zboží jsou způsobeny okolnostmi, za které je plně odpovědný prodejce (tedy nekvalitním, nesprávným provedením výrobku, popřípadě použitím nekvalitních materiálů). Takovým spolehlivým důkazem bude posudek znalce z oboru.

Pokud prodávající zamítl reklamaci s odůvodněním, že vada byla způsobena intenzivním užíváním, je reklamaci možné rozporovat s odůvodněním, že se nejedná o spravedlivě očekávané opotřebení např. ve vztahu k ceně, materiálu bot. Na obvyklé opotřebení věci se záruka nevztahuje podle § 2167 občanského zákoníku.

Spotřebitel sice může vady vytýkat po dobu 24 měsíců od převzetí, neznamená to však, že může vadné zboží i po objevení vady dále používat, protože podle § 2110 občanského zákoníku nemůže požadovat vrácení peněz, ani požadovat dodání nové věci, není– li schopen věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Výjimku tvoří v písmenu b) tohoto ustanovení případ, kdy byla věc použita před objevením vady. Klíčové tedy bude určení, zda byla věc používána po objevení vady. Doporučujeme se proto obrátit na soudního znalce, a pokud znalec vyhotoví posudek ve prospěch spotřebitele, může se spotřebitel obrátit na prodejce s požadavkem na odstoupení od smlouvy.

Prokáže-li posudek znalce nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam znalců nalezne spotřebitel na stránkách www.justice.cz nebo na https://www.dtest.cz/soudni-znalci podle oboru a kraje a sám si zvolí dle svého uvážení osobu znalce. Rovněž lze kontaktovat ITC Zlín - Institut pro testování a certifikace (www.itczlin.cz). Ceny znaleckých posudků se mohou lišit, proto spotřebiteli doporučujeme kontaktovat více soudních znalců a poměřit cenové nabídky, za kterých jsou ochotni znalecký posudek vypracovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.10.2016 17:59, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.