Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2025
Z toho za letošní rok:543
Stále v řešení:128
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 459 stížnostech.

#10876Zrušení VIP členství, smazání profilu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 měsíců 1 den 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.05.2016, před 3 lety

Marcela Bohmová

Znění stížnosti

Dobrý den, zaregistrovala jsem se na seznamce b2, zaplatila VIP účet na 1 měsíc (prostřednictvím účtu kolegyně, svůj nemám, obávám se o další nepovolené transakce). Vše proběhlo 18. 4. 2016. Bohužel jsem zjistila, že seznamka je nespolehlivá a proto jsem to hodlala vypovědět. Nejdříve oznámením, neboť zákaznický servis mi sdělil, že je třeba učinit tak nejpozději 4 kalendářní dny před vypršením uhrazeného termínu. Na odpověď, že je třeba odeslat výpovědní smlouvu, jsem tak učinila. Naskenovala i s podpisem(??? při sepsání nebyl nutný!!!!!!!!!!) odeslala na jejich email zakaznickaservis@be2.cz.


Produkt

VIP status 14.4.2016 u B 2


Požadované řešení

Zrušení prolognaci smlouvy, smazání profilu a osobních údajů, vrácení neoprávněně stržených peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.5.2016 08:44, před 3 lety

Předplacením členství na zkušební období spotřebitel uzavírá smlouvu o poskytování služeb touto společností, čímž zároveň dává souhlas s jejími obchodními podmínkami. Společnost umožňuje vypovědět smlouvu pouze do doby 14 dnů před uplynutím sjednané délky závazku. Není-li tak učiněno, smlouva se automaticky obnovuje. Samotná prolongace není zakázaná. Co se týká prolongace, ta může být sjednána ve smlouvě a obecně platí, že se smlouva prodlužuje za stejných podmínek, pokud není již předem domluveno jinak.

Výpověď je tedy nutné společnosti doručit minimálně 14 dní před uplynutím doby, na kterou byl smluvní závazek sjednán. Pokud spotřebitel nesouhlasí s prodloužením původního závazku, musí společnosti doložit, že svou výpověď společnosti adresoval minimálně 14 dní před uplynutím doby, na kterou byl původní závazek sjednán.

Instrukcí, že spotřebitel má výpověď adresovat do jiné země, není třeba se řídit, neboť jde o nepřiměřený požadavek ze strany podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli, zvláště pokud má podnikatel uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách i další způsoby písemné komunikace se spotřebiteli, rovněž s přihlédnutím ke skutečnosti, že smlouvy jsou se spotřebiteli uzavírány výhradně formou prostředků komunikace na dálku, proto není rozumného důvodu, aby spotřebitelé vynakládali vyšší částky za poštovné do zahraničí i vzhledem k dlouhé době doručení, než je nezbytně nutné.

Pokud spotřebitel výpověď VIP členství ve stanovené výpovědní lhůtě zaslal prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti.

Jestliže byla výpověď včas podána prostřednictvím emailu či faxu, je vhodné na to společnost upozornit v případě, že by došlo k prolongaci smlouvy. Za tímto účelem je možné společnost kontaktovat na adrese zakaznickyservis@be2.cz. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy (nefunkční email, nefunkční fax), nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
19.5.2016 09:15, před 3 lety

User ID: 8e28dbbe65247d023399587e


Dobrý den,

děkujeme za Váš email.

Dle našich Všeobecných obchodních podmínek (VOP) je potřebné členství vypovědět prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu – žádosti odeslané v (“těle”) emailu nejsou akceptované. Váš klient s uvedenými VOP souhlasil v rámci procesu své registrace na naší stránce.

Na email, zaslaný ze strany Vašeho klienta k datu 2016-05-12 10:37:19, jsme reagovali odesláním přesného postupu realizace Výpovědi, přičemž Váš klient měl na její uskutečnění dostatek času. V rámci zmíněného emailu byla též uvedená informace související s výpovědní lhůtou, která činí 4 dní. Nejsme povinni rušit poplatky za prolongované členství v případě, kdy klient své členství nevypověděl, i když měl k dispozici veškeré potřebné informace, jak tak učinit.

Váš klient je i nadále odpovědný za všechny vzniklé poplatky.

Tímto Vám potvrzujeme, že výpověď již byla zpracovaná 17-05-2016 a členství vyprší k datu: 13.08.2016.

Na přislouchajícím uživatelském profilu již žádné další prodloužení neproběhne.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat opětovně, zakaznickyservis@be2.cz


Marcela Bohmová

Reakce spotřebitele

Publikováno
19.5.2016 11:30, před 3 lety

Na moji výpověď jsem do dnešního dne neobdržela žádnou odpověď. Be2 zaslala pouze Vám, nikoliv mně. Ze zákaznického servisu prostě nikdo nereaguje, přestože jsem již poslala asi 5 mailů.
Od zaplacení členství na zkoušku 14.4.2016 jsem nedostala informace o možnosti ukončení, což je dáno stanovami Be2, očekávala jsem, že tyto informace obdržím na začátku svého členství. Až 11.5.2016 přišla o tomto informace, nebylo možné 4 denní lhůtu dodržet.( omylem jsem uvedla ukončení 18.5.2016) 14.5. začínalo další placené období a bylo z účtu bez mého souhlasu strženo 2.247,-, což považuji za naprostý hyenismus. Svůj profil nechci a nebudu pro naprostou nedůvěru a nespolehlivost této seznamky nadále používat a chci své členství a svůj profil smazat okamžitě s navrácením svých peněz. Nehodlám platit za něco co nebudu používat. Stále trvám na tom, že chyba je na straně Be2, jelikož jsem neměla dostatečné informace včas.
A jakou mám záruku, že mi nebudou strženy další peníze.Marcela

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.5.2016 15:13, před 3 lety

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, která má možnost na vývoj případu reagovat. Pokud společnost neumožnila spotřebitelce smlouvu zrušit v souladu s obchodními podmínkami, jde to k tíži společnosti.

Reakce společnosti

Publikováno
24.5.2016 10:23, před 3 lety

User ID: 8e28dbbe65247d023399587e


Dobrý den,

děkujeme za Váš email.

Automatická prolongace Vašeho prémiového členství byla vypovězena - Vaše prémiové členství je platné do data: 13.08.2016 po tomto dni již nebude více prologováno a z naší strany již nebudou požadované žádné další platby.

Upozorňujeme Vás na to, že i když bude Váš VIP status ukončen, bude Váš profil i nadále aktivní. Jestliže nechcete svůj profil dále využívat, můžete ho jednoduše odstranit ve svém profilu. Klikněte v "Můj profil" a "Nastavení". Poté na "Profil" a "Smazat profil".

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat opětovně, zakaznickyservis@be2.cz


Marcela Bohmová

Reakce spotřebitele

Publikováno
24.5.2016 12:30, před 3 lety

Dobrý den, ve včera doručeném mailu se vyskytuje - ukončení členství vyprší k datu
13. 8. 2016, z čehož vyplývá, že ukončení 1 měsíce na zkoušku mělo skončit též
13. 5. 2016.

Citace: V případě předplatného na zkoušku je možné se od tohoto pravidla odchýlit (výpověď zpoplatněného smluvního vztahu). V každém případě bude zákazník také informován o době platnosti předplatného na zkoušku, možnosti výpovědi a jinak prováděném automatickém prodloužení. Nic takového nepřišlo. Vzhledem k tomu, že první reakce be2 po zaplacení byla až 11. 5. 2016 jako rekce na můj email,
nebylo možné výpověď doručit včas.
Nelíbí se mi, že se neustále točíme v bludném kruhu. Je naprosto jasné, že
be2
nesplnila svou základní povinnost o informovanosti. Proto trvám na okamžitém smazání mého profilu touto seznamkou a navrácení neoprávněně (dokonce
podvodně) ztržených peněz na účet.
Nechápu, proč bych si měla mazat profil a za nevyužité služby platit do srpna.
Závěr: trvám na smazání profilu na be2 a vrácení peněz. Marcela B.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.5.2016 13:35, před 3 lety

Znovu dáváme prostor společnosti pro vložení svého vyjádření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.11.2016 14:36, před 3 lety

Společnost již neprojevila zájem se k případu dále vyjadřovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.