Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:63
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#10889Neuznaná reklamace mobilního telefonu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.05.2016, před 5 lety

Petr Colledani

Znění stížnosti

4X jsem reklamoval mobilní telefon, který se neustále restartuje odpojuje sim karty a poměťovou kartu.2x opraveno bez výsledku. 3. reklamace oprava vadného tlačítka, jinak prý vše OK. Po snaze rezběhnout telefon po opravě telefon nebyl schopen načíst sim karty a poměťovou kartu opět. Problem viděla a odsouhlasila obsluha prodejny. Zasláno na 4 reklamaci a prý se problém neprojevuje.


Produkt

mobilní telefon, Sencor ELEMENT P431


Požadované řešení

Po 4 reklamaci vrátit peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.5.2016 11:07, před 5 lety

Pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad, má právo na dodání nové věci, výměnu součásti, nebo i právo od smlouvy odstoupit.

O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Není přitom podstatné, jak byla vada odstraňována. Rozhodující jsou stejné projevy vady ve vlastnostech věci.

Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, bude moci spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit z výše uvedeného důvodu. Spotřebitel má v takovém případě také právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění dle § 1924 občanského zákoníku. Účelně vynaloženými náklady se rozumí například poštovné uhrazené za zaslání zboží k reklamaci. Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací je možné vyhledat na následující webové adrese www.dtest.cz/clanek-3279/zadost-o-nahradu-nakladu-spojenych-s-reklamaci.

Pokud by bylo reklamované zboží opět po rozporování způsobu vyřízení reklamace vráceno s tím, že, že se v servisu vada neprojevila, je možné s tímto vyřízením reklamace nesouhlasit a poskytnout důkaz o tom, že vada existuje (např. fotografií či videozáznamem, nebo až znaleckým posudkem). Případně vzniklé náklady spojené s reklamací je následně prodejce povinen uhradit dle § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud bude vyřízena kladně.

Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.11.2016 15:11, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.