Společnost


Alfita invest s.r.o.

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

57%
43%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#11079Nevyřízená reklamace v zákonné 30 denní lhůtě

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 měsíců 23 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.06.2016, před 5 lety

Miroslav Urban

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 30. 11. 2015, jsem od společnosti Alfita invest s.r.o. zakoupil synovi k Vánocům chladící podložku pod notebook, kterou jsem si osobně vyzvedl na výdejně společnosti.
Zhruba po dvou měsících přestalo u podložky fungovat tlačítko větráku. Jelikož je odložka je vyrobena z velmi nekvalitního plastu a jedná se o levnou čínskou kopii, tak tato, na obou místecu držáku praskla.
Dne 1.2.2016, jsem napsal e- mail na oddělení stížností, výše zmíněné společnosti, kde jsem jim popsal závadu a požádal jsem je o sdělení termínu, kdy se mohu do společnosti osobně dostavit a projednat reklamaci.
Osobní jednání, jsem preferoval z toho důvodu, že mezitím jsem si dohledal např. na Heurece, o jak nesolidní firmu se jedná a že reklamace zásadně nevyřizuje a nekomunikuje a tak jsem nechtěl, ještě zbytečně přijít o další peníze za poštovné.
Viz: http://obchody.heureka.cz/alfita-cz/recenze/
http://obchody.heureka.cz/alfita-cz/diskuse/
Též na Aukru byl panu Treutlerovi odstaven účet, z těch samých důvodů.
Viz:http://aukro.cz/show_user.php?search=alfita&search_scope=user

Bohužel jsem dopadl, jako všichni ostatní a pan Treutler se mnou i přes několikeré urgence vůbec nekomunikoval a odepsal mi asi až po páté urgenci, že momentálně není možné osobní vyřízení reklamace, že bude možné zhruba za týden.
Po té se opět nic nedělo, musel jsem napsat znovu několik urgencí a pan Treutler se pořád jen na něco vymlouval, že má kolega dovolenou, nebo že je momentálně v cizině, atd...a ať jim zašlu podložku na reklamaci poštou a zároveň, ať jim napíši č. účtu, kam požaduji vrácení peněz.

Po několika měsících, marné snahy se s panem Treutlerem domluvit na osobním převzetí reklamace, jsem mu dne 20.4.2016 odeslal zásilku, i s přiloženým vyplněným rekl. formulářem a číslem mého účtu k reklamaci poštou.
Viz: https://www.postaonline.cz/trackandtrace?p_p_id=tnt_WAR_cporttnt&_tnt_WAR_cporttnt_page=details&parcelNumbers=BA0235567145X#BA0235567145X-detail

Ještě týž den, jsem o tom výše jmenovaného e-mailem informoval a zaslal jsem mu č. zásilky, leč opět jsem zůstal, bez jakékoliv odezvy.
Když ani po 14 dnech, si dotyčný zásilku na poště nepřevzal, podotýkám, že tak učinil až po té, co jsem mu poslal opět několik urgencí,a sms.
Po mých dalších několka urgencích, mi 30.5.2016 přišel e-mail s tímto zněním:


Vážený zákazníku,

omlouváme se vám tímto za zdržení v odpovědi na váš dotaz, objednávku, reklamaci.

Od 20.5.2016 jsme měli technické komplikace a naše provozovna byla z těchto důvodů uzavřena až do 26.5.2016. Od 27.5.2016, od 8.00 hodiny ranní jsme opět plně funkční a všechny záležitosti budou neodkladně řešeny.


omlouváme se za komplikace. Prosíme o číslo účtu, kam jste si žádal vrátit finanční částku a o číslo balíčku, kterým jste reklamaci zasílal zpět.

Zaslal jsem panu Treutlerovi tedy opakovaně č. účtu a č. zásilky a do dnešního dne, i přes další urgence, mi žádné peníže na účet nedorazily a pan Treutler opět nekomunikuje!


Produkt

Chladící podložka pod notebook -- Nastavitelná 17- ERGOSTAND - http://www.alfita.cz/Chladici-podlozka-pod-notebook-Nastavitelna-17-ERGOSTAND-d55.htm


Požadované řešení

Vrácení peněz, i za poštovné.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.6.2016 10:51, před 5 lety

Reklamační řízení lze zahájit rovněž na základě reklamace uplatněné spotřebitelem prostřednictvím poštovní přepravy na adresu prodejce. Pokud spotřebitel uplatní výše uvedeným způsobem reklamaci (vytkne vadu výrobku, popíše její projevy, zvolí nárok z odpovědnosti za vady) a zašle společně s reklamačním dopisem výrobek k posouzení prodejci, avšak prodejce vůbec nepřevezme uplatněnou reklamaci, popřípadě nevyrozumí spotřebitele v zákonné lhůtě o způsobu vyřízení reklamace, pak bude spotřebitel moci odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodu nevyřízení uplatněné reklamace řádně a včas.

Nevyřízením uplatněné reklamace ve lhůtě 30 dní ode dne uplatnění, pokud nebyla prokazatelně sjednána mezi stranami lhůta delší, se dopouští podnikatel správního deliktu dle zákona o ochraně spotřebitele § 19 odst. 3 s možností pro spotřebitele podat podnět státnímu dozorovému orgánu České obchodní inspekci k provedení kontroly u podnikatele.

Odstoupení od smlouvy je platné od chvíle dojití druhé straně. Pokud prodejce nereaguje na emailovou korespondenci, popřípadě nebere telefon, je třeba zaslat odstoupení od smlouvy prokazatelně formou doporučeného dopisu s dodejkou na adresu podnikatele uvedenou ve veřejném rejstříku.

Veškeré písemnosti, podací lístky, si pro případ sporu dobře uschovat. Dle § 573 občanského zákoníku se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci odstoupení od smlouvy účinné.

Odstoupením se smlouva od počátku ruší a strany mají povinnost vrátit si poskytnutá plnění. K vrácení peněz je vhodné prodávajícímu určit přiměřenou lhůtu.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli finanční prostředky na základě prokazatelně učiněného odstoupení od smlouvy pro nevyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň naposledy upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.

Byla-li reklamace uznána prodejcem jako oprávněná, má spotřebitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění dle § 1924 občanského zákoníku. K žádosti je třeba přiložit doklady potvrzující výši nákladů. Typickými náklady jsou např. poštovné či náklady na dopravu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.12.2016 23:23, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz/cs.