Společnost


Jadako s.r.o.

Počet nahlášených stížností:45
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#11084Faktura doklad na zakoupené zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 měsíců 17 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.06.2016, před 6 lety

Halyna Ivancho

Znění stížnosti

Nedodaly fakturu, doklad k zakoupenému zboží, na emailovou vyzvu nereagují, telefon není dostupny, nemůžu se k nim dovolat.


Produkt

1x Karta paměťová micro SD s adaptérem 64 GB


Požadované řešení

Zasláni faktury, dokladu o nákupu na email


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.6.2016 09:57, před 6 lety

Prodávající má povinnost vydat doklad o zakoupení výrobku s povinnými náležitostmi, pokud o to spotřebitel požádá, podle § 16 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.

Není to tedy automatická povinnost prodávajícího, ale nereagováním na výzvu spotřebitele porušuje prodávající zákon o ochraně spotřebitele. V takovém případě doporučujeme podat podnět České obchodní inspekci, a to na regionálním či ústředním inspektorátu České obchodní inspekce, či elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz. Česká obchodní inspekce je oprávněna porušování zákona sankcionovat ukládáním pokut.

Spotřebiteli doporučujeme prodávajícího opětovně vyzvat k zaslání dokladu o zakoupení výrobku. V případě, že doklad nedodá, pečlivě si uschovat všechny ostatní listiny, emailovou komunikaci či fotografie, které mohou v případě budoucích soudních sporů sloužit jako důkaz.

Pokud by spotřebitel zboží reklamoval, nepotřebuje nutně pro uplatnění účtenku nebo fakturu. Stačí prokázat, že u prodejce věc zakoupil. To lze doložit třeba výpisem z bankovního účtu, záručním listem, originálním obalem, specifičností zboží (pokud jej nikdo jiný neprodává), v krajním případě i svědeckou výpovědí.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku (Jadako s.r.o., Praha 9, Vysočany, Na Harfě 712/7). Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Reakce společnosti

Publikováno
7.6.2016 13:51, před 6 lety

Dobrý den,
Fa Vám byla odeslána na email:ivanco.halina@seznam.cz
a jinak Vám slouží voucher na reklamaci zboží jak je uvedeno v obchodních podmínkách.
Přejeme hezký den.
Slevisko

Reakce spotřebitele

Publikováno
7.6.2016 14:29, před 6 lety


Halyna Ivancho

Vše je vyřešeno, faktura už je v emailové schránce. Děkují za pomoc.HI

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2016 19:54, před 6 lety

Vzhledem k výše uvedenému stížnost uzavíráme s dosažením dohody.