Společnost


Marcin Filip Szmidt

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#11092Zamítnutí opodstatněné reklamace + klamání zákazníka

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 16 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.06.2016, před 5 lety

Jana Vohnlová

Znění stížnosti

Dobrý den,

tímto bych chtěla podat stížnost a pomoc s řešením.
Dne 29.3.2016 jsem ve výše uvedeném obchodě koupila 2 páry bot, dodány byly až kolem 10.4.2016. Ihned po 2hod nošení se na obou párech objevily vady.

První obuv - křivě šitá - rozedřelo mi to po půl hod tak nohu (patu) že jsem je musela sundat a až když jsem boty kontrolovala a sahala na tu část, bylo cítit špatně zašitý šev. Ihned jsem kontaktovala prodejce o skryté vadě! Reklamaci nechce uznat.

Druhé boty po 2 hod nošení se rozlepily uplně podrážky, poslala jsem tedy ihned ty boty také. Boty první vrácene do 14ti dnů od převzetí a druhé boty 16tý den od převzetí. Nabídla jsem obchodu, že si vyberu boty jiné v té hodnotě! Nechce uznat nic, že ani jednu reklamaci neuznaj.

Ikdyž jsem je informovala, že vada byla do 6ti měsíců, dokonce takto brzo, nechtěj vrátit peníze a ani poslat jiné boty! Dále klamou zákazníka, nejdřív jak boty mám poslat, když jsem jim řekla že je 14dní už maj tak najednou že je našli a ihned ten den, že výrobce neuznal (během jednoho dne výrobci těžko vrátí a on odešle zpět). Maily jak boty nema, pak zas maj, pak zas nemaj at je pošlu..atd..

Hodnota obou bot byla skoro 3tis. proto se mi to nelíbí.Nebyl mi ani vystaven doklad o převzetí reklamovaných bot, ani u jedněch, a ani neukázali od výrobce posouzení! lžou, boty nechaj par dní ležet a pak jen napíšou zamítnuto. Nelíbí se mi abych měla boty 2 dny a oni neuznali a nevrátili peníze! děkuji Jana Vohnlová


Produkt

boty kožené zna Karino, oboje, hodnota obouch 2670Kč


Požadované řešení

vrácení peněz za oboje boty!! Protože boty aby vydržely dvě hod nošení není normální a jedná se o vadu skrytou!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.6.2016 10:20, před 5 lety

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Odpovědnost za vady se však nevztahuje na běžné opotřebení a na mechanické poškození věci.

Přičemž se má dle 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, tak jako v tomto případě, věc byla vadná již při převzetí. V případě soudního sporu by tak musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla. Případné odůvodnění zamítnutí reklamace by se tedy mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí, a také se musí vztahovat k vytýkané vadě. Vzhledem k síle domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit.

Pokud prodávající opak neprokáže, spotřebitel může trvat na řádném vyřízení reklamace a požadovat dle § 2169 odst. 1 občanského zákoníku i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Žádat lze namísto uvedených nároků i přiměřenou slevu. Ustanovení § 2169 odst. 1 občanského zákoníku stanoví určitou hierarchii nároků z vadného plnění.

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením soudního sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací. Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2016 20:29, před 5 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován, bohužel však dosud neprojevil zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít. V řešení případného sporu bude tedy možné pokračovat pouze v občanskoprávním řízení.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.